Prioritering av skyddsutrustning

Eftersom det finns en stor internationell förfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare med anledning av covid-19 finns det brist eller risk för brist på viss skyddsutrustning.

Den Regionala särskilda sjukvårdsledningen har följt tillgång och efterfrågan för sådan skyddsutrustning och identifierat vilka alternativa skyddsutrustningar som kan användas för att uppnå fullgod skyddseffekt för vårdens medarbetare.

Region Stockholm har beslutat om hur skyddsutrustning ska prioriteras mellan olika sjukhus enligt en särskild fördelningsnyckel. Detta för att det är viktigt att skyddsutrustning används där den bäst behövs.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har också skrivit brev till Socialstyrelsen för att uppmärksamma dem på bristerna och påtala behovet av långsiktigt hållbar tillgång till skyddsutrustning till exempel genom inhemsk produktion.

Det pågår ett intensivt arbete för att få tag på mer skyddsutrustning att fördela till de olika vårdgivarna.  Exempel på skyddsutrustning där det förekommer brist är andningsskydd, plastförkläden och desinfektion. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat om prioritering av fördelning av dessa produkter.

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård