Planerad vård skjuts upp och sjukvårdspersonal görs tillgänglig

Region Stockholm har beslutat att planerad vård, så kallad elektiv vård, inom hela Region Stockholm skjuts upp. Detta gäller under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska konsekvenser. Vårdgivare ska driva sin elektiva vård som vanligt enligt gällande avtal tills dess att annat besked ges genom kontakt från Region Stockholm.

I takt med att antal vårdplatser för coivd-19 patienter inom regionen utökas behöver bemanning av dessa vårdplatser möjliggöras och organiseras. Elektiv vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser behöver skjutas upp för att frigöra sjukvårdspersonal från sina ordinarie tjänster.

Vårdgivare ska driva sin elektiva vård som vanligt enligt gällande avtal tills dess att annat besked ges genom kontakt från Region Stockholm. Vårdgivarna kan dock redan nu planera för att kunna tillhandahålla sin personal till mer prioriterade arbetsuppgifter, framför allt på akutsjukhusen.

- Vi ställer in planerad vård för att frigöra personal till sjukhusen och intensivvården. Vi arbetar parallellt med planering av den bemanning som behövs. Vi drar successivt ner på den vård som vi kan utan medicinska risker och omfördelar vården, samtidigt som vi ser till att vi kan ge akut och planerad vård som inte kan vänta med bibehållen kvalitet, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det nya beslutet innebär att sjukvårdspersonal som frigörs från ordinarie uppgifter istället görs tillgängliga för placering där de behövs som mest utifrån situationen med covid-19. Prioriteringen görs av Regional särskild sjukvårdslednings (RSSL) inom Region Stockholm som samordnar fördelningen av resurser.

Vilka verksamheter som stänger eller förändrar sina verksamheter bedöms utifrån behoven hos patienterna. Den vård som kan skjutas upp utan medicinsk risk senareläggs och prövningar görs löpande av när de behöver starta igen.

Vilken vård som ställs in eller skjuts fram avgörs i samråd mellan Regional Särskild sjukvårdsledning och respektive vårdgivare. Om du är patient och har ett bokat besök eller en bokad operation kommer du att få information av din vårdgivare om din tid blivit inställd eller framflyttad. Om du inte har hört något betyder det i normalfallet att ditt besök eller din operation blir av.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård