Person smittad av det nya coronaviruset sökte vård vid Danderyds sjukhus

Under torsdag kväll sökte en person vård och kom med ambulans till Danderyds sjukhus. Personen hade varit utomlands och visade sig vara smittad av det nya coronaviruset. Smittspårning pågår och personer som bedöms ha utsatts för risk för smitta kontaktas.

Den smittade personen har varit utomlands, men inte i något av de för närvarande utpekade riskområdena. Akutmottagningen vid Danderyds sjukhus är öppen som vanligt.

Aktiv smittspårning har påbörjats och personer som varit i kontakt med den smittade personen kontaktas. Danderyds sjukhus och Smittskydd Stockholm samarbetar och genomför smittspårning för att kartlägga noga vilka personer som kan ha blivit utsatta för smittrisk.

- Patienten vårdas nu isolerad vid infektionsklinik. Vi följer våra rutiner för smittspårning för att nå personer som patienten har haft kontakt med, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

- Det är viktigt att den som har feber och luftvägsymptom även fortsättningsvis ringer 112 vid livshotande tillstånd eller 1177 i andra fall och beskriver sina symptom istället för att åka direkt till en mottagning, säger Per Follin.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård