Pressträff 20/3 kl.12:00 om Region Stockholms arbete med anledning av covid-19

Antalet positiva fall av covid-19 fortsätter att öka och Region Stockholm sätter in allt fler åtgärder för att stoppa spridningen och vårda de som drabbas. Region Stockholm bjuder in till pressträff om nuläget och de åtgärder som vidtas.

Deltar på presskonferensen gör:

  • Finansregionråd Irene Svenonius (M)
  • Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp
  • Chef regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Tf förvaltningschef Trafikförvaltningen Sara Catoni
  • Hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L)
  • Trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård