Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 14 mars

Dagens rapport visar att 33 ytterligare personer konstaterats under gårdagen smittade av covid-19. Det gör att totalt 341 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset. Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 ska vara isolerade tills de är fria från symptom för att minska risken för vidare smittspridning.

Förändrade rutiner för provtagning har införts i Stockholm. Om det leder till att Region Stockholm kommer att rapportera färre antal smittade under de kommande dagarna behöver det inte betyda att smittspridningen minskar.

Hittills visar sammanställningen att majoriteten av personerna smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien. Några fall har smittats i Iran eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Iran. 
För närvarande vårdas 14 patienter isolerat vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Två av de 341 smittade är i behov av intensivvård.

- Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Till och med gårdagen har omkring 3 700 personer provtagits i regionen och av dessa har 341 nu visat sig blivit smittade av viruset. Siffrorna avser antalet fall för dagen innan, dvs mätningen bryts vid midnatt dagen innan. Det samma gäller antal provtagna.

Förberedelser en längre tid

Hälso- och sjukvården i Stockholm har sedan januari förberett sig inför att ta prov och ta hand om personer som är eller misstänks smittade. Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlade för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

- Det här är en situation som vi tar på stort allvar. Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård