Fall av nya coronaviruset i Stockholm den 11 mars

Dagens rapport visar att 26 ytterligare personer konstaterats under gårdagen smittade av covid-19. Det gör att totalt 233 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset. De smittade patienterna vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning. Nya rutiner för provtagning gör att från och med imorgon torsdag är inte siffrorna för antal provtagna och resultatet av analyserna jämförbara med tidigare siffror.

Hittills visar sammanställningen att majoriteten av personerna smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien. Några fall har smittats i Iran eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Iran.
Två av de 233 smittade är i behov av intensivvård.

- Vi har varit och är fortsatt beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Till och med gårdagen har omkring 2 700 personer provtagits i regionen och av dessa har 233 nu visat sig blivit smittade av viruset. Siffrorna avser antalet fall för dagen innan, dvs mätningen bryts vid midnatt dagen innan. Det samma gäller antal provtagna. Region Stockholm har mobila provtagningsteam som provtar personer i hemmet.

Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta prov och ta hand om personer som är eller misstänks smittade. Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlade för att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

- Det här är en situation som vi tar på stort allvar. Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård