31 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 173 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 979 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 104 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit i länet. Cirka 10 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 173 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 979 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 104 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit. Cirka 10 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

124 patienter med covid-19 vårdades på måndagen i intensivvård vid akutsjukhus, varav två patienter i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. En av dessa patienter är från ett annat län. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Förutom de som får intensivvård är det 501 patienter som vårdas på sjukhus med covid-19.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning.

Hur vi rapporterar

Dagligen rapporterar Region Stockholm antal konstaterat smittade, antal provtagna, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas, antal patienter i ECMO samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Stockholm ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för en del av statistiken är cirka klockan 11.30. Det gäller uppgifterna antal konstaterat smittade och avlidna. Uppgifterna om antal vårdade vid sjukhus, intensivvårdade samt ECMO har brytpunkt strax efter klockan 14.

Redovisning av statistik sker under eftermiddagen eller senare om särskild kvalitetssäkring kan behöva ske.

Aktuellt 31 mars

Fältsjukhuset vid Stockholmsmässan i Älvsjö

Det fältsjukhus som Socialstyrelsen beslutade om för en dryg vecka sen står nu klart. Senare i veckan kommer sjukhuset kunna ta emot de första patienterna med covid-19. Det är flera dagar före planerad öppningstid.

Nu pågår ett intensivt arbete att sätta in resten av utrustningen tillsammans med förbrukningsartiklar och bemanna så att vårdpersonalen kan komma in och bekanta sig med det färdigställda sjukhuset.

Fältsjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö är nu uppbyggt och ska i ett första steg ha 140 fysiska vårdplatser. Intensivvårdsplatser kommer finnas för att ta hand om patienter på fältsjukhuset som plötsligt försämras, de byggs ut stegvis i moduler om tio. Totalt planeras sjukhuset ha cirka 600 akutvårdsplatser. De flesta vårdplatserna kommer vara vanliga vårdplatser för patienter med covid-19.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se 
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård