19 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 56 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 501 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet hittills. Omkring 4 900 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 56 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 501 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt fem personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet hittills. Omkring 4 900 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

17 patienter med covid-19 är i behov av intensivvård vid ett akutsjukhus, varav en patient från annat län som vårdas i ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset. ECMO är en konstgjord lunga som syresätter blodet utanför kroppen. Totalt vårdas 101 patienter bekräftat smittade av covid-19 vid något av länets sjukhus.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 ska vara isolerade för att minska risken för vidare smittspridning.

Aktuellt 19 mars

Skyddsutrustning i vården

I takt med att fler patienter som har covid-19 behöver vårdas vid sjukhus ökar också åtgången på skyddsutrustning som vårdpersonalen använder. Behovet i vården är stort.

Socialstyrelsen har idag rapporterat att de har tecknat ett avtal om ytterligare leveranser av andningsskydd. Region Stockholm hoppas att få ta emot leveranser av dessa, de behövs.

Det pågår ett intensivt arbete för att få tag på mer skyddsutrustning att fördela till de olika vårdgivarna. Exempel på skyddsutrustning där det förekommer brist är andningsskydd, plastförkläden och desinfektion. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat om prioritering av fördelning av dessa produkter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har tidigare skrivit brev till Socialstyrelsen för att säkerställa nationell upphandling och distribution till regioner efter behov. En möjlig lösning till långsiktigt hållbar tillgång till skyddsutrustning är inhemsk produktion av sådan skyddsutrustning.

Många personer, företag och organisationer erbjuder sig nu att bidra till skyddsutrustning på olika sätt. För att försäkra oss om att den hamnar där behovet är som störst samordnas detta centralt av Regional särskild sjukvårdsledning.

Förändringar i både tandvård och screening i arbetet mot covid-19

Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Tandvården och cancerscreeningen är två exempel på verksamheter som drar ner sin verksamhet.

Vilka verksamheter som stänger eller förändrar sina verksamheter bedöms utifrån behoven hos patienterna. Den vård som kan senareläggas utan medicinsk risk senareläggs och prövningar görs löpande av när de behöver starta igen.

Folktandvården kommer begränsa verksamheten på sina kliniker för att frigöra sjukvårdsmaterial som behövs inom akutsjukvården. Nio kliniker stänger helt. De kommer att kontakta berörda patienter. Folktandvården aviserar också att stängningarna kan bli fler.

Även den allmänna screeningen för flera sjukdomar stoppas tillfälligt efter ett beslut av den särskilda regionala sjukvårdsledningen.  De som berörs är screening för tjock- och ändtarmscancer, mammografi, screening för bukaortaaneurysm samt livmoderhalscancer. Stoppet sker för att minska smittspridning och omdisponera personal.

En miljon besökare till självskattningstest för covid-19

Region Stockholm har lanserat ett självskattningstest för covid-19 på nätet. Självskattningstestet finns på adressen: https://corona.sll.se (öppnas i nytt fönster)

En miljon besökare har hittills besökt sidan. 805 000 personer har gjort självskattningstestet.

Samordning av hälso- och sjukvården

Region Stockholm arbetar i regional särskild sjukvårdsledning sedan januari. Arbetet bedrivs på ett stort antal områden. Exempel på arbete som pågår är: löpande inventering av tillgång på intensivvårdsplatser och möjligheter till utökning, samarbete med vårdgivare för att utforma provtagningen efter den nya strategin, samarbete med vårdgivare för att säkra tillgång på skyddsutrustning, uppdatering av riktlinjer till vårdgivare för att minska risken för smittspridning i vården och utökning av möjligheter till digitala besök.

Parallellt med detta pågår planering inför att spridningen av smittan blir bredare i samhället med större behov av sjukhusvård.

Flera av länets akutsjukhus arbetar i stabsläge eller förstärkningsläge för att snabbt kunna ta beslut och sätta in åtgärder.

Information till invånare

Under vecka elva började en informationskampanj från Region Stockholm i en rad medier. Kampanjen lyfter fram vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper. Kampanjen finns bland annat i kollektivtrafiken, radio och TV, sociala medier och tidningar. Budskapet är enkelt:  ”Tvätta händerna i hela 30 sekunder.  Minska risken att bli sjuk”. I slutet av denna vecka startar den andra delen ”Stanna hemma om du är sjuk”.

Målet är att öka kunskapen och beteende kring hur man undviker smitta och informera om när, var och hur man ska söka vård vid misstänkt smitta.

Förutom på svenska finns kampanjen översatt till tio språk. De är engelska, polska, spanska, ryska, somaliska, arabiska, farsi, samiska, meänkiele och finska.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

  2.  Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. Du kan även använda självskattningstestet om du misstänker covid-19.

  4. Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård