16 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset

Dagens rapport visar att 18 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 377 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Drygt 4 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Antal konstaterat smittade

Dagens rapport visar att 18 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 377 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet. Drygt 4 000 personer i Stockholm har provtagits för det nya coronaviruset.

Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 ska vara isolerade för att minska risken för vidare smittspridning.

Aktuellt 16 mars

Skyddsutrustning i vården

Det pågår ett intensivt arbete för att få tag på mer skyddsutrustning att fördela till de olika vårdgivarna. Exempel på skyddsutrustning där det förekommer brist är andningsskydd, plastförkläden och desinfektion. Regional särskild sjukvårdsledning har beslutat om prioritering av fördelning av dessa produkter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har tidigare skrivit brev till Socialstyrelsen för att säkerställa nationell upphandling och distribution till regioner efter behov. En möjlig lösning till långsiktigt hållbar tillgång till skyddsutrustning är inhemsk produktion av sådan skyddsutrustning.

Många personer, företag och organisationer erbjuder sig nu att bidra till skyddsutrustning på olika sätt. För att försäkra oss om att den hamnar där behovet är som störst samordnas detta centralt av Regional särskild sjukvårdsledning.

Vårdplatser

Av de som för närvarande är smittade av det nya coronaviruset är det relativt få som är i behov av sjukhusvård. Nästan alla kan isolera sig i hemmet och tillfriskna där. Ett fåtal behöver vårdas vid infektionsklinik eller intensivvårdsavdelning.

För närvarande finns det tillgång till fysiska vårdplatser som inte är bemannade vid våra akutsjukhus, och därför är det inte aktuellt med temporära lokaler eller liknande. Alla vårdgivare arbetar intensivt för att bemanna dessa vårdplatser och snarast göra dem tillgängliga.

Hälso- och sjukvården planerar och förbereder för att ställa om i det fall att behovet av sjukhusvård kommer att öka kraftigt under de kommande veckorna. Och inte minst antalet intensivvårdsplatser. Sjukhusen ser över hur mycket antalet intensivvårdsplatser kan öka om ett behov skulle uppstå.

Det som kan komma att bli aktuellt är att skjuta upp planerad vård som kan vänta för att frigöra kapacitet samt att avbryta interna möten, utbildningar, minskade administrativa uppgifter mm.

Strategi för provtagning

Strategin för provtagningen består sedan den 12 mars av två delar:

  • att intensifiera provtagningen av de patienter som behöver läggas in med symptom.
  • råd till alla med luftvägssymptom att stanna hemma, oavsett vilket virus de drabbats av. Om man blir sämre och tror att man behöver vård ska man ringa till 1177 och få råd. Är det livshotande ring 112.

Hälso- och sjukvården prioriterar att ta prov på dem som kommer till sjukhusvård och har symptom på det nya coronaviruset. Då kan patienter få rätt vård och personalen kan se till att smittan inte sprids vidare till andra patienter och personal. En sådan spridning skulle drabba alla som behöver vård, särskilt de svårast sjuka och äldsta.

Vården tar därför inte prover på de som inte är så sjuka och inte behöver sjukhusvård. Det betyder att vissa personer kan behöva vara hemma och vara sjuka utan att veta om de fått det nya coronaviruset eller inte. Rådet till alla med luftvägsinfektion är att stanna hemma och inte träffa andra personer tills de är helt friska. Om man blir sämre och tror att man behöver vård ska man ringa till 1177 och få råd. Är det livshotande ring 112.

Färre besökare till sjukhusen

Region Stockholm rekommenderar nu sjukhus och geriatriska verksamheter att i möjligaste mån minska antalet personer som vistas inom verksamheterna utöver vårdpersonal och patienter. Det innebär att ha en restriktivitet av antalet besökare till patienter och övriga personalgrupper som vistas i utrymmen där patienter och vårdpersonal befinner sig. 

Samordning av hälso- och sjukvården

Region Stockholm arbetar i regional särskild sjukvårdsledning sedan flera veckor. Arbetet bedrivs på ett stort antal områden. Exempel på arbete som pågår är: löpande inventering av tillgång på intensivvårdsplatser och möjligheter till utökning, samarbete med vårdgivare för att utforma provtagningen efter den nya strategin, samarbete med vårdgivare för att säkra tillgång på skyddsutrustning, uppdatering av riktlinjer till vårdgivare för att minska risken för smittspridning i vården och utökning av möjligheter till digitala besök.

Parallellt med detta pågår planering inför att spridningen av smittan blir bredare i samhället med större behov av sjukhusvård.

Flera av länets akutsjukhus arbetar i stabsläge eller förstärkningsläge för att snabbt kunna ta beslut och sätta in åtgärder.

Information till invånare

Under vecka elva började en informationskampanj från Region Stockholm i en rad medier. Kampanjen finns bland annat i kollektivtrafiken, radio och TV, sociala medier och tidningar. Budskapet är enkelt:  ”Tvätta händerna i hela 30 sekunder.  Minska risken att bli sjuk” Förutom på svenska finns kampanjen översatt till sju språk. De är engelska, polska, spanska, ryska, somaliska, arabiska och farsi.

5 råd till alla länets invånare

Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

Stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård