Två nya bekräftade fall av nya coronaviruset i Stockholm – patienterna vårdas isolerat på infektionsklinik

Provsvar visar nu att ytterligare två personer i Stockholms län bär på det nya coronaviruset. Personerna vårdas isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik enligt regionens rutiner. Totalt har tre personer i länet hittills testats positivt.

Personerna har koppling till det fall som bekräftades den 27:e februari i Stockholm och har hittats genom aktiv smittspårning. Efter provtagning står det nu klart att det är det nya coronaviruset som drabbat patienterna.

- Nu arbetar vi enligt våra rutiner. Patienterna får vård och vi genomför smittspårning för att nå eventuella personer som patienterna kan ha haft kontakt med. Det är viktigt att betona att det vi hittills fått bekräftat är fall som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Smittskydd Stockholm.

Hittills har ett hundratal personer provtagits i regionen och av dessa har tre visat sig bära på viruset. Dagens resultat är det tredje bekräftade fallet av det nya coronaviruset i Region Stockholm.

- Vi har varit beredda på att få fler bekräftade fall av det nya coronaviruset. Fokus för oss just nu är att fortsätta arbeta enligt våra rutiner och därmed minska risken för att vi får fler fall, säger Per Follin.

Förberedelser sedan flera veckor

Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att ta hand om personer som misstänks smittade och att begränsa eventuell smittspridning samt att säkerställa att det finns skyddsutrustning tillräckligt.

Beredskap på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhusets infektionsavdelning har god kapacitet att både isolera och behandla patienter som smittats av infektionssjukdomar. 

- Vi är förberedda på den här situationen. Inom sjukvården är vi vana att hantera smittsamma sjukdomar. De patienter som nu vårdas upptäcktes via aktiv smittspårning och det visar att våra rutiner för att fånga upp smittade personer har fungerat, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Nationellt samarbete

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella bedömningar och rekommendationer. Den senaste bedömningen är att risken för att upptäcka fall det nya coronaviruset i Sverige är hög, men att risken för allmän spridning i landet är låg.

Kontakta alltid 1177 Vårdguiden

Den som vistats i utsatta områden bör vara uppmärksam på symptom från luftvägarna som hosta, svårt att andas eller feber. Då ska man ringa till 1177 Vårdguiden för att få en bedömning. De områden som är utsatta är:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland och Hongkong, där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Om 1177 Vårdguiden bedömer att du kan ha utsatts för smitta blir du hänvisad till rätt vårdgivare för provtagning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård