Förlossningar i länet i januari 2020

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2439 födslar i januari. Det är ungefär lika många som i januari 2019.

- Nu under våren kommer födslarna öka i länet. Från maj och över sommaren kan vi förvänta oss att det föds som mest nya små stockholmare. Som vanligt är vårt råd att blivande föräldrar ska ringa till den förlossningsenhet som de planerat att föda på när det är dags, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- I de flesta fall kan de blivande föräldrarna åka in till den klinik de planerat för. Men eftersom antalet förlossningar i länet varierar mellan dygnen kan det ibland vara fullt – och då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet, säger chefläkare Johan Bratt.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid åtta tillfällen i januari tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 27 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och det görs bedömningar av hur mor och barn mår, och om det behövs någon särskild typ av vård i samband med förlossningen.
Efter förlossningen erbjuds alla nyblivna familjer ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen.

Förlossningar i januari 2020 per sjukhus

Förändringen mot januari 2019 inom parentes.

  • Södersjukhuset: 670 (-5)
  • Södertälje sjukhus: 199 (+15)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 272 (-17)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 378 (+11)
  • Danderyds sjukhus: 560 (-8)
  • BB Stockholm: 360 (+21)

Totalt: 2 439 förlossningar i januari (-5)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård