Sjätte rapporten om vården under jul, nyår och trettonhelg

Sammantaget stabilt under själva julhelgen, högt tryck vid nyår och mycket ansträngd situation kring trettonhelgen när IT-störningar pressade vården. Stärkt samarbete och fortsatt utbyggnad ska förbättra inför kommande helger.

- Efter nyår blev prioriteringarna extra hårda i vården och många patienter med mindre akuta behov fick tyvärr längre väntan. Det är ändå viktigt att söka vård när det behövs, det finns alltid avancerad vård att få även om trycket i vården kan bli högt, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Förstärkningar inför helgerna

Regionen gick in i helgerna med bättre förutsättningar än föregående år. Cirka 50 fler bemannade vårdplatser på akutsjukhusen än året före och 100 fler patienter vårdades inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Dessutom var uppdraget för jourläkarbilarna utökat så att de var verksamma dygnet runt under jul, nyår och trettonhelg. Jourläkarbilarna kan både undersöka och ge patienten vård i hemmet och på så vis förebygga inläggning på sjukhus. Närakuterna som under året växt ytterligare arbetade för fullt och tog emot ett stort antal patienter.

- Utbyggnaden av vården gav en bättre kapacitet och vårdgivarna hade gjort stora ansträngningar för att bemanna upp vårdplatser inför helgerna. Det gav resultat under själva juldagarna men tyvärr får vi konstatera att det inte räckte till för den situation som uppstod direkt efter nyår och över trettonhelgen, säger Johan Bratt.

Bättre julhelg men ökat tryck vid nyår

Juldagarna var som förväntat mindre ansträngda i vården. Vissa vårdgivare beskrev dem som lugnare och bättre än tidigare år. Under nyårshelgen ökade trycket i vården men tack vare de förberedelser som vårdgivarna gjort var läget ändå stabilt. Bland annat var ambulansverksamheten utökad för att klara det stora behovet.

Mycket ansträngt under trettonhelgen

Direkt efter nyår blev läget mycket ansträngt då det inträffade två IT-störningar samtidigt. Det ledde bland annat till att stora delar av vården fick gå över till manuella och mer tidskrävande rutiner. Trots åtgärder tog det efter trettonhelgen ytterligare en vecka för vården att succesivt minska effekterna av IT-störningarna.

Av erfarenhet vet vi att just trettonhelgen är den tid då många stockholmare återkommer efter ledigheter och söker vård. Fler patienter vårdas också kvar på akutsjukhus i väntan på annan vårdform. Därför kom IT-störningarna vid en av de sämsta möjliga tidpunkterna på året, säger Johan Bratt.

Mer stabilt läge i vården

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras nu ett mer normalt läge i vården även om det som alltid kan uppstå toppar. En bidragande orsak till det mer stabila läget är att fler verksamheter för icke-akut vård har startat igen efter helgerna och att husläkarmottagningarna som har öppet på vardagar har tagit emot fler patienter. Akutsjukhusen har öppnat fler platser som varit helgstängda och den nya geriatriska kliniken i Vårberg på 33 platser har gjort kapaciteten att ta hand om äldre patienter större.

- Vi kommer fortsätta förbättra våra arbetssätt när det blir högt tryck, till exempel kring omstyrningar av ambulanser och samarbete kring intensivvård. Vi ser också att det ökade antalet geriatriska platser som kommer under våren blir till god nytta. Det är också viktigt att akutsjukhusen fortsätter sitt arbete med att bemanna sina vårdplatser med sjuksköterskor, säger Johan Bratt.

Vården under helgerna, vårdform för vårdform

Sjukvårdsrådgivning på telefon

1177 Vårdguiden fungerade som den första vårdkontakten för sjuka och skadade stockholmare. Cirkla 23 000 samtal gjordes under vecka två och senaste månadsstatistik från december visar att samtalen ökat för varje år, från 102 000 samtal under december 2018 till 107 000 samtal december 2020. Under året har hänvisningsstödet utvecklats för att alla vårdgivare ska ha ett gemensamt system för att hänvisning.

Vårdcentraler

Vårdcentralerna rapporterar färre besök under helgperioden, detta eftersom det är en verksamhet som har öppet på vardagarna och inte på röda dagar. Även på husläkarmottagningarna prioriterades de akuta besöken under de få vardagarna.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården hade öppet som vanligt och arbetade enligt plan. Tack vare en utökning under året fanns fler öppna platser än 2018/2019. Enligt chefläkarnas rapportering var det många som behövde hjälp av beroendeakuten under dagarna efter nyår. Även beroendevården för ungdomar hade många patienter och hade även de ett högt tryck på sina vårdplatser.

Geriatrisk vård för äldre

De geriatriska klinikerna hade ett högt tryck och ofta full beläggning från nyår, särskilt i den södra delen av länet. Detta påverkade bland annat Södersjukhuset som hade svårt att skriva ut patienter. De geriatriska klinikerna öppnade extra platser under helgerna för att kunna ta emot fler patienter från akutsjukhusen. De beskriver samarbetet med kommunernas vård och omsorg som gott. I veckan öppnade en helt ny geriatrisk klinik i Vårberg med 33 platser som gav effekt redan direkt efter helgerna.

Akutsjukhusen

För akutsjukhusens del präglades helgerna av det ansträngda läget direkt efter nyår och över trettonhelgen då det inträffade två IT-störningar samtidigt. Det ena var en störning i journalsystemet som medförde att stora delar av vården fick gå över till manuella och mer tidskrävande rutiner. Det andra var Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som hade svårt att nå nätverket som innehåller journalsystem och flera andra system.

En åtgärd var att styra om ambulanser med akut sjuka patienter till övriga delar av vården från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bland annat till Södersjukhuset Det ökade trycket på de övriga akutsjukhusen i länet och stora delar av vården fick ett besvärligt läge. Situationen vid Södersjukhuset blev särskilt ansträngd och ambulanser styrdes under en tid bort även därifrån till andra akutsjukhus.

Länkar till tidigare rapporter

Första rapporten om vården under jul och nyår

Andra rapporten om vården under jul och nyår

Tredje rapporten om vården under jul, nyår och trettonhelg

Fjärde rapporten om vården under jul, nyår och trettonhelg

Femte rapporten om vården under jul, nyår och trettonhelg

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård