Lägesuppdatering tisdag klockan 14.30: stabsläge avslutat

Karolinska Universitetssjukhuset har nu avslutat sitt stabsläge och verksamheten bedrivs nu som normalt. Även den Regionala särskilda sjukvårdsledningen för Region Stockholm som har varit samlade under trettonhelgen har idag avslutats klockan 14.00.

Chefläkaren bedömer att vården inom Region Stockholm som helhet har ett fortsatt ansträngt läge.

- Fler vårdplatser öppnar och bemanningen ökar efter trettonhelgen. Men det är ett fortsatt ansträngt läge i vården. Därför är det nu extra viktigt att kontakta 1177 Vårdguiden för att få vägledning till när  och var man ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112, säger Patrik Söderberg, chefläkare vid Region Stockholm.

Flera IT-störningar påverkade vården i Region Stockholm i samband med trettonhelgen. Dessa IT-störningar är nu åtgärdade. IT-experter fortsätter att ha särskild bevakning över funktionaliteten i nätverken och en analys kommer att göras av händelserna.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård