Lägesuppdatering söndag klockan 13: IT-störning vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Under söndagen har nätverket vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge fortsatt att vara stabilt. Arbetet med att successivt återgå till ordinarie rutiner fortsätter. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge tar under söndagen emot patienter som vanligt. Nu fortsätter arbetet för att sjukhuset ska fungera helt enligt ordinarie rutiner.

Arbetet mot normaldrift vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kommer att ske löpande. Chefläkaren Region Stockholm bedömer att problemen som varit vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge fortsätter att påverka övriga vården över helgen och att vården kommer vara ansträngd.

- Det är fortsatt särskilt viktigt att kontakta 1177 Vårdguiden för att få vägledning till när och var man ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112. I regionen finns också nio närakuter som har röntgen, kan ta prover och behandla patienter som inte är livshotande sjuka och annars skulle få vänta länge på akutmottagningen, säger Patrik Söderberg, chefläkare vid Region Stockholm.

Chefläkarna vid akutsjukhusen fortsätter ha tät kontakt så att hela sjukvårdssyste
mets resurser används på bästa sätt.

- Chefläkarna har rapporterat ett fortsatt ansträngt men stabilt läge i vården. Jag vill tacka vårdens medarbetare som gör fantastiska insatser för att alla patienter får den vård de behöver. Den som söker akut vård kan fortsatt under helgen behöva räkna med längre väntetider än vanligt, säger chefläkare Patrik Söderberg.

IT-experter fortsätter följa funktionaliteten i nätverket på plats vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen fortsätter att följa situationen.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård