Lägesuppdatering lördag klockan 17: IT-störning vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Nu är nätverket vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge mer stabilt. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen som samlats för att följa situationen i hela vården i Region Stockholm fortsätter att arbeta samtidigt som Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge successivt återgår till ordinarie rutiner.

Chefläkaren bedömer att problemen som varit vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge fortsätter att påverka övriga vården över helgen och att vården kommer vara fortsatt ansträngd.

- Nu är det särskilt viktigt att kontakta 1177 Vårdguiden för att få vägledning till när och var man ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112. I regionen finns också nio närakuter som har röntgen, kan ta prover och behandla patienter som inte är livshotande sjuka och annars skulle få vänta länge på akutmottagningen, säger Patrik Söderberg, chefläkare vid Region Stockholm.

Eftersom IT-störningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge fått konsekvenser för stora delar av akutsjukvården har regionens chefläkare tät kontakt. Avsikten är att se till att hela sjukvårdssystemets resurser används på bästa sätt.

Även IT-experter fortsätter följa funktionaliteten i nätverket på plats vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

- Även om nätverket vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge nu är mer stabilt kommer effekterna av IT-problemen att påverka den akuta vården under större delen av helgen. Alla får fortsatt den vård de behöver, och de sjukaste får vård först men man kan behöva räkna med längre väntetider än vanligt för den som behöver akut vård, säger chefläkare Patrik Söderberg.

Hela kedjan av vård och omsorg samarbetar nu för att få vården att fungera så bra som möjligt. Kommunerna tar särskilt snabbt hand om patienter som är färdigbehandlade vid sjukhus och som har behov av kommunal omsorg. Det ger fler lediga vårdplatser vid främst akutsjukhusen och inom geriatriken. Då skapas lediga vårdplatser för de patienter som bedömts vid akutmottagningarna vilket gör att arbetet vid akutmottagningarna fungerar bättre.

- Det är just nu ett fortsatt mycket högt tryck på vårdplatser i Region Stockholm. De stora ansträngningar som görs, och det goda samarbete som är etablerat mellan vårdens medarbetare och kommunerna gör att vården fungerar, säger Patrik Söderberg.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård