Kampanj ska öka kunskapen om antibiotika

Antibiotika är ett av våra viktigaste läkemedel och ska användas när det behövs. Mellan den 13 och 26 januari pågår Region Stockholms kampanj som ska öka kunskapen kring antibiotikaanvändning.

Användningen av antibiotika i Stockholms län har de senaste åren minskat – men den ligger fortfarande högre än det nationella målet. Mellan den 13 och 26 januari pågår Region Stockholms antibiotikakampanj som har budskapet: "Ta antibiotika när det krävs men svälj inte myten om att det alltid gör nytta".

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om när antibiotika bör användas, vad antibiotikaresistens är och att fler patienter ska ha förtroende för läkares bedömning när det gäller om antibiotika bör förskrivas eller inte.

Kampanjen syns i kollektivtrafiken, i sociala medier, på utvalda webbplatser och hörs i radio och podcasts.

Läs mer om antibiotika och resistenta bakterier på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård