Hälften färdigbehandlade inom två timmar på närakuterna

Drygt 300 000 patienter fick vård på en närakut under 2019. Över hälften kunde lämna mottagningen inom två timmar. Det visar Region Stockholms årsstatistik.

Totalt skedde 306 503 besök på länets nio närakuter under 2019. En ökning med 8 procent eller 22 528 besök. Och årsstatistiken visar att hälften av patienterna fick bedömning, utredning och behandling på mindre än två timmar. Inom fyra timmar var 90 procent av patienterna färdigbehandlade.

- Det betyder att fler får vård snabbare. Många av närakutens patienter satt tidigare i väntrummen på sjukhusens akutmottagningar där ännu allvarligare sjuka måste prioriteras, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Öppet dagligen 8-22

Närakuterna i länet har nu funnits i två år. Tidigare fanns en blandning av närakuter, lättakuter och husläkarjourer med olika öppettider och olika resurser att ta hand om de sjuka.

Dagens närakuter är en enhetlig vårdform. Alla har öppet 8-22, varje dag, året runt. Samtliga har också tillgång till röntgen och laboratorium och de kan gipsa frakturer. Dessutom finns ambulansintag. Närakuterna har även observationsplatser där patienten kan ligga kvar ett par timmar så att personalen kan bedöma om patienten ska gå hem eller behöver läggas in på sjukhus.

- Närakuterna fungerar som en mindre akutmottagning för patienter med sjukdomar och skador som inte kan vänta till nästa dag, men som samtidigt inte är livshotande, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Över 4 000 patienter kom i ambulans

Statistiken för 2019 visar att ambulanser vid nära 4 400 tillfällen under 2019 åkt till en närakut istället för till en akutmottagning på sjukhus. Vilka ambulanser som ska till sjukhus respektive närakut bedöms av specialistsjuksköterskan i ambulansen. Vid behov kan sjuksköterskan få stöd i bedömningen antingen av läkare i akut- eller jourläkarbil eller av den läkare som finns på SOS Alarm. Det är patientens medicinska behov som avgör vilken vårdform som är mest lämpad.

- Närakuterna fungerar som det var tänkt, och de har fyllt ett stort behov. Människor söker exempelvis för misstänkta frakturer på händer och fötter, sårskador och allergiska reaktioner, säger chefläkare Johan Bratt.

- Den som är osäker på var det är bäst att gå kan alltid ringa 1177 Vårdguiden och få vägledning av en erfaren sjuksköterska. Och vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid ringa 112.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård