Fortsatt satsning på vården för äldre - 33 nya vårdplatser i Vårberg

Region Stockholm får 33 nya geriatriska vårdplatser när en ny geriatrisk klinik öppnade i Vårberg i södra Stockholm i början av januari. Under våren kommer kliniken stegvis utökas och när allt är klart ska det finnas 66 vårdplatser för äldre i det som tidigare var Vårbergs sjukhem.

Stockholmarna lever allt längre, mellan 2017 och 2026 ökar antalet 75 till 84-åringar i länet med 50 procent, se faktaruta. Eftersom äldre kan vara känsligare och ofta drabbas av flera sjukdomar samtidigt finns specialiserad vård för multisjuka äldre, så kallad geriatrisk vård. Region Stockholm satsar sedan länge på att bygga ut den geriatriska vården för att möta de äldres behov. 2013, genomfördes 28 067 vårdtillfällen inom geriatriken. 2019 har det ökat till ca 38 300 vårdtillfällen*.

Fjortonde kliniken i länet

Avsikten är också att den geriatriska vården ska finnas så nära patienterna som möjligt. Därför finns sedan tidigare tretton geriatriska kliniker spridda över länet. Vårbergskliniken blir den 14:e och den sjätte i södra länsdelen.

Inläggning dygnet runt

På Vårbergsgeriatriken kan patienter läggas in dygnet runt. Hit kommer patienten dygnet runt via direktintag från hemmet, från närakuter, äldreboenden, vårdcentraler eller direkt från akutsjukhus. I det senare fallet är det främst från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset som är de två akutsjukhus som ligger närmast.

- Stockholmarna blir glädjande nog äldre och det gör att vi behöver större utrymme för att ge vård till de äldre som har många sjukdomar samtidigt. Fler geriatrikplatser innebär att äldre patienter som är färdigvårdade på akutsjukhus, snabbare kan få specialistvård. Det ger också plats för nya patienter på akutsjukhusen, äldre och yngre, som är i ett akut skede av en sjukdom eller skada, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

På de geriatriska avdelningarna har personalen specialistkompetens för äldre patienters fysiska och psykiska behov. De utreder, diagnosticerar, behandlar och ger patienterna omvårdnad. Vid den nya Vårbergsgeriatriken finns läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Där finns också tillgång till kurator och logoped.

Flera driftsformer

Geriatrik drivs i flera olika driftsformer i Stockholms län. Det finns vård som drivs helt i regionens egen regi, vård som upphandlats samt vård inom vårdvalet, och i sjukhusavtalen. Kliniken i Vårberg drivs av Capio Geriatrik.

*Vårdtillfälle: Perioden från det att en patient skrivs in till han eller hon skrivs ut, kan vara ett eller flera dygn.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård