Färre förlossningar i länet under 2019

Färre stockholmare föddes under 2019 jämfört med 2018. Årssiffrorna för 2019 visar också att fler kvinnor, totalt 94,5 procent, kunde föda på den klinik de planerat.

Totalt skedde 28 323 förlossningar på Stockholms läns sex förlossningsenheter under 2019. Det är en minskning med 1,2 procent, eller 353 födslar, jämfört med 2018, visar Region Stockholms helårsstatistik.

Störst förlossningsverksamhet har Södersjukhuset med 7 831 födslar 2019, tätt följt av Danderyds sjukhus med 6 730 födslar. Övriga fyra enheter ligger på mellan cirka 2 200 och 4 300 förlossningar.

Allt fler får föda där de planerat

Statistiken visar att 94,5 procent av de födande kvinnorna under 2019 kunde åka in till den enhet de planerat för i vecka 25. Men förlossningsvård är en akut verksamhet, där antalet födslar varierar kraftigt mellan dygnen, och 5,5 procent av kvinnorna (1 560) fick därför föda på en annan klinik i länet. Trenden är minskande. Under 2018 var motsvarande andel 6,4 procent (1 827) och 2017 cirka 7 procent (2 007).

- Det är glädjande att allt fler kvinnor kan föda på den klinik de planerat för i vecka 25. Men i vissa fall behöver en hänvisning göras, det kan ske av medicinska orsaker men också för att den valda enheten just det dygnet har så många förlossningar att kvinnan bäst tas om hand på en annan enhet i länet, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

- Vi har sex enheter i länet där alla håller en mycket hög kvalitet på sin verksamhet. Svensk förlossningsvård ligger överlag i topp internationellt sett när det gäller medicinska resultat.

Regionerna hjälper varandra

Vid höga toppar tar regionerna hjälp av varandra. Under 2019 fick 146 kvinnor från Stockholm föda i en intilliggande region. Samtidigt togs 317 kvinnor från andra regioner omhand på förlossningsenheterna i Stockholm.

Utvecklingsarbete 

I förlossningsvården sker ett kontinuerligt förbättringsarbete. Staten har beslutat att öronmärka pengar till förlossningsvård och kvinnors hälsa. Några av projekten som fått stöd under 2019 i Region Stockholm är arbetet med kulturtolksdoulor, nya metoder för att upptäcka nedstämdhet hos gravida liksom medel för stärkt bemanning inom förlossningsvården.

Vårdval förlossning

I Region Stockholm finns vårdval inom förlossningsvården. Det betyder att gravida par vid graviditetsvecka 25 kan välja en förlossningsenhet som har plats den vecka som förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet. När förlossningen sätter igång ska de blivande föräldrarna kontakta den enhet de har valt. I de allra flesta fall är det också dit de ska åka. Om det skulle vara fullt just det dygnet är det den enheten som ordnar plats på en annan enhet och ger besked till de blivande föräldrarna var de kommer att tas emot.

Förlossningar under 2019 per sjukhus (2018 inom parentes)

Södersjukhuset: 7 831 (+164)
Södertälje sjukhus: 2 251 (-53)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 3183 (-434)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 4344 (-182)
Danderyds sjukhus: 6730 (+72)
BB Stockholm: 3984 (+80)

Totalt: 28 323 förlossningar 2019 (-353)

Antal förlossningar 2015-2019 i Stockholms län:

2005: 25 118
2006: 26 264
2007: 26 663
2008: 27 373
2009: 27 992
2010: 29 087
2011: 28 167
2012: 28 451
2013: 29 038
2014: 29 308
2015: 29 330
2016: 29 443
2017: 28 622
2018: 28 676
2019: 28 323

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård