Så här förändras sjukvården i Stockholm – se film

Vilka är egentligen tankarna bakom de stora förändringarna som sker i Stockholms sjukvård? Varför flyttas vård ut från akutsjukhusen? Och hur ska patienterna veta vart de ska gå?

Ett ledord i omställningen är nära vård – vi ska som patienter komma till den del av hälso- och sjukvården som bäst passar våra behov.

Se filmen där företrädare för vården berättar mer.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård