Mer kunskap om vårdcentralerna i ny rapport

Varje dag får omkring 14 000 personer vård på någon av länets över 200 vårdcentraler. En ny rapport ger en grundlig beskrivning av vårdcentralerna och hur de arbetar.

Vårdcentralerna, eller husläkarmottagningarna som de också kallas, är den vårdform som tar emot det största antalet patienter. Mer än hälften av länets invånare besöker vårdcentralen minst en gång om året.

Upptäcker sjukdomar tidigt

Såväl barn som vuxna och äldre träffar läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen för en mängd olika akuta och kroniska sjukdomar och skador. Några får hjälp med allt de behöver på vårdcentralen, men för många är den en del av en vårdkedja med många vårdgivare inblandade. Det kan handla om akutsjukhus, specialister i öppenvård och kommunal vård och omsorg. Vårdcentralen har även en särskilt viktig roll för att förebygga sjukdomar och upptäcka dem tidigt eftersom de flesta invånare har sin första vårdkontakt där.

Ny kartläggning

En ny rapport har kartlagt verksamheten och berättar om vilka patientgrupperna är, vilka sjukdomar de har, hur de behandlas och hur samverkan med andra vårdgivare ser ut. Rapporten har använts som ett underlag för att ta fram den nya primärvårdsstrategin som ska läggas fram för hälso- och sjukvårdsnämnden i början av 2020. Strategin ska peka ut i vilken riktning som vårdcentralerna och de andra vårdgivarna inom primärvården ska utvecklas i framtiden.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård