Psykiatriska vårdavdelningar på Nacka sjukhus invigda

På fredagen invigdes vårdavdelningar för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. De nya lokalerna stödjer en personcentrerad vård där personalen arbetar i tvärprofessionella team kring patienten.

Avdelningarna har utformats för att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet och stödja arbete i mindre team och med personcentrerat arbetssätt. Patienter och besökare ska uppleva en omhändertagande och trygg miljö och personalen en effektiv, stimulerande och stödjande arbetsmiljö.

Personcentrerad vård i fokus

Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att lyssna på patientens berättelser vilka tillsammans med övriga undersökningar bildar underlaget för en vårdplan. Patienten blir därmed en del av det vårdande teamet.

Totalt blir det efter ombyggnationen 96 vårdplatser för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. Varje avdelning har 16 vårdplatser fördelat på 12 enkelrum och 2 dubbelrum. I anslutning till varje avdelning finns även närståenderum för besökande barn. På översta planet planeras lokaler för patientgym, fysioterapi, arbetsterapi, gruppverksamhet och en takterrass med möjlighet till utevistelse för patienter i sällskap med personal.

Del av framtidens hälso- och sjukvård

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och inom Region Stockholm är hälso- och sjukvården den största verksamheten där över 40 000 medarbetare samverkar för patienternas bästa. Invånare som lever längre och medicinska framsteg innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar. De möter Region Stockholm genom att fortsätta genomföra framtidens hälso- och sjukvård, den största satsningen någonsin på länets gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

För den psykiatriska vården innebär satsningen bland annat att Nacka sjukhus rustas upp och renoveras för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara miljöer. Ombyggnationen på totalt 9 900 kvadratmeter inleddes 2017 och i slutet av november 2019 startar verksamheten i de nya lokalerna.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård