Nya vårdavdelningar öppnar på Södersjukhuset

Åtta nybyggda vårdavdelningar öppnar på Södersjukhuset och först på plats är ortopedpatienterna. Patienterna tas om hand i en ljus och rymlig vårdmiljö som erbjuder avskildhet och ska stimulera tillfrisknandet. Medarbetarna får en förbättrad arbetsmiljö och möjlighet att arbeta i team närmare patienten.

Den nya vårdbyggnaden innehåller totalt 183 enpatientsrum fördelat på åtta vårdavdelningar. Planeringen och utformningen av lokalerna har utgått från patienternas varierande behov och medarbetarnas erfarenheter och önskemål. Vårdlokalerna har även designats för att optimera samarbetet inom vårdteamet som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska.

- Det känns otroligt roligt och spännande att vara först på plats. Lokaler är tydligt utformade för att öka patientens delaktighet med bibehållen integritet. Som läkare tycker jag verkligen att rondarbetet förbättras av enskilda patientrum, nu kan hela teamet samlas vid patienten i ett gemensamt möte kring den pågående vården, säger Björn Barenius, verksamhetsområdeschef ortopedi på Södersjukhuset.

Under hösten 2019 flyttar flera vårdavdelningar inom ortopedi, kirurgi, urologi, handkirurgi och infektion samt stora delar av operationsverksamheten från den befintliga sjukhusbyggnaden på Södersjukhuset till vårdbyggnaderna. I maj 2020 slutförs flyttarna i och med att den nya akutmottagningen för vuxna tas i drift.

Bakgrund

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och inom Region Stockholm är hälso- och sjukvården den största verksamheten där över 40 000 medarbetare samverkar för patienternas bästa.

Invånare som lever längre och medicinska framsteg innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar. De möter vi genom att fortsätta genomföra framtidens hälso- och sjukvård, den största satsningen någonsin på länets gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

För Södersjukhusets del innebär satsningen tre helt nya fastigheter för vård och service, samtidigt som äldre delar av sjukhuset rustas upp. Byggnationerna pågår under åren 2014 – 2020. Sammantaget innebär detta den största byggnadsförändring sedan Södersjukhuset invigdes 1944. När byggnationerna är klara kommer sjukhuset att kunna ta emot och behandla fler patienter jämfört med idag.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård