Ny byggnad för akutvård vid Danderyds sjukhus invigd

Den nya akutvårdsbyggnaden består av sju våningar med moderna lokaler som ökar förutsättningarna att bedriva säker och effektiv akutvård. Den är också ett led i Region Stockholms omfattande satsning på framtidens hälso- och sjukvård.

Sjukhusets gamla lokaler från 1964 har renoverats under åren, men för att kunna följa utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvården behövdes en helt ny modernare byggnad för akut vård. Den nya byggnaden har varit i drift i några veckor och är nu även officiellt invigd. Vid invigningsceremonin medverkade bland andra Irene Svenonius, finansregionråd, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd, Charlotte Broberg, fastighets- och serviceregionråd / ordförande Locum och Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus.

Effektivare flöden och snabbare vård

De verksamheter som har flyttat in är akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik. Ambulanshall, akutrum, akutröntgen och vuxenakut ligger i direkt anslutning till varandra. Något som förbättrat förutsättningarna att effektivt ta hand om patienterna, i synnerhet dem som är svårt sjuka. Dessutom finns flera verksamheter som är involverade i akut sjukvård i samma byggnad.

Bättre arbetsmiljö

Cirka 1 000 av sjukhusets totalt 3 000 medarbetare har börjat arbeta i de nya lokalerna. De har fått bättre arbetsmiljöer med ökade förutsättningar att ge patienterna effektiv och säker vård. Lokalerna är också estetiskt utformade för att skapa en lugn och harmonisk atmosfär, bland annat med noga utvald konst.

En del av framtidens hälso- och sjukvård

Stockholms län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. För att möta dagens och framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm en av de största satsningarna hittills inom hälso- och sjukvården. En satsning som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

En central del i satsningen är att länets sjukhus byggs om och byggs ut. Nya byggnader med moderna lokaler, ny teknik och modernisering av befintliga byggnader skapar fler vårdplatser och vårdtillfällen. Det ger också vårdens medarbetare förutsättningar att arbeta på nya sätt.

Läs mer om satsningen här

Korta fakta:

• Den nya akutvårdsbyggnaden består av totalt 27 500 kvm fördelat på 7 våningsplan.
• Här finns 10 intensivvårdsplatser, 8 intensivvårdsplatser för hjärtpatienter och 24 vårdplatser för postoperativ vård (efter operation)
• Ambulanshall med akutrum, akutröntgen och vuxenakut ligger i direkt anslutning till varandra.
• Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år.
• 12 operationssalar med modulväggar möjliggör flexibilitet.
• Akutmottagningen tar emot 250–300 patienter per dag, varav ca 100 kommer med ambulans.
• Ca 70% av alla patienter som kommer in till akuten kan lämna samma dag. En del har fått vård på någon akut dagvårdsenhet, en del blir hänvisade till annan vårdgivare och en del kan gå hem.
• Närakuten blir kvar i sjukhusets övriga lokaler.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård