Förlossningar i länet i oktober 2019

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 317 födslar i oktober. Det är drygt hundra färre än samma månad förra året.

- Även om det är något färre förlossningar hittills i år än samma period förra året, och vi nu går in i ett par månader då det brukar födas färre barn, är det ändå viktigt att blivande föräldrar ringer in till sin valda förlossningsenhet när förlossningen kommit igång, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet. De allra flesta, drygt nio av tio kvinnor, får föda på den enhet de planerat för.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid nio tillfällen i oktober tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 25 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen


Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och det görs bedömningar av hur mor och barn mår, och om det behövs någon särskild typ av vård i samband med förlossningen.

Efter förlossningen erbjuds alla nyblivna familjer ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen.

Förlossningar i oktober 2019 per sjukhus

Förändringen mot oktober 2018 inom parentes.

  • Södersjukhuset: 655 (+20)
  • Södertälje sjukhus: 187 (-12)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 248 (-21)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 357 (-39)
  • Danderyds sjukhus: 542 (-36)
  • BB Stockholm: 328 (-18)

Totalt: 2 317 förlossningar i oktober (-106)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård