Sommaren 2019: Fler fick rätt vård från början

Bedömningen är att vården under sommaren 2019 fungerade bättre än året före tack vare bättre samarbete och utbyggd vård utanför akutsjukhusen. Samtidigt förekom toppar som blev svårhanterliga.

- Patienterna fick rätt vård från början i högre utsträckning. Närakuterna, vården i hemmet och jourläkarbilarna är bara några exempel på vård som var ännu mer etablerad den här sommaren och som gjorde att vi använde de gemensamma resurserna betydligt mer effektivt. Samtidigt brottades vi även i år med vårdplatsbrist och toppar i förlossningsvården, det är inte bra för patienterna och sätter press på våra medarbetare så vi måste fortsätta arbeta med förbättringar, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Utmaningarna var kända inför sommaren: svårigheter att bemanna vårdplatser, samt kombinationen av behovet att ge sommarsemester och samtidigt utföra det akuta uppdraget. Regionens chefläkare fick inför sommaren hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag att samordna sommarens vård. Nu har en sammanfattning av sommarens vård lämnats till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Mer vård utanför akutsjukhusen

Närakuterna, de minskade besöken på akutmottagningarna, tydligare hänvisningar i vården, mer vård i hemmet och mer dagvård är gjorde vården mer effektiv. Den utökade kapaciteten i ambulanssjukvården var till stor nytta, framförallt de ökade uppdragen för jourläkarbilarna som kunde förebygga att patienter lades in på akutsjukhus. Även denna sommar var det hos husläkarna som de allra flesta patienter fick sin vård, både akuta tillstånd och patienter med kroniska sjukdomar. Årets sommar hade en betydligt kortare värmebölja än 2018 men de perioder av värme som ändå var kunde hanteras bättre tack vare en gemensam handlingsplan som togs fram under våren.

Kedja av vårdinsatser

Vården av framförallt äldre är en kedja av olika vårdinsatser som behöver fungera smidigt. När den gör det utnyttjas vårdplatserna på rätt sätt så att fler patienter kan tas om hand snabbare, något som skedde under sommaren 2019.

- En tydlig förbättring jämfört med förra sommaren är samarbetet mellan kommun, akutsjukhus och geriatrik. Vi har arbetat tätt ihop tidigare men nu såg vi en tydlig skillnad. Färdigbehandlade patienter kunde komma hem tidigare och patienter från akutsjukhusen fick plats på geriatriskt sjukhus snabbare, säger Johan Bratt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård