Slutrapport av eftergranskningsprojekt vid Karolinska Universitetslaboratoriet

Under hösten 2018 upptäckte Karolinska Universitetslaboratoriets kvalitetskontroll avvikelser för prover som genomförts åren 2016–2017. Avvikelserna ledde till en eftergranskning av cirka 9 000 gynekologiska cellprover. Som ett sista steg i kvalitetsprocessen har Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland nu tagit emot den slutrapport som Karolinska Universitetslaboratoriet genomfört av det inträffade

Tidigare har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat det inträffade och bedömt att det inte funnits anledning att rikta kritik mot Karolinska Universitetslaboratoriet eller några enskilda medarbetare.

Som en del i kvalitetsarbetet för Karolinska Universitetslaboratoriet har nu professor emeritus och överläkare Anders Hjerpe sammanfattat händelserna i en slutrapport som nu har skickats till Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Granskningen av cirka 9 000 prover visade att det var 160 fall som motiverade till uppföljning med förnyade vävnadsprover och/eller besök hos gynekolog. Av dessa hade tre utvecklat cancer.

Även om den här typen av cancer normalt växer mycket långsamt ger tidig upptäckt en bättre prognos och underlättar behandlingen. För dessa tre fall kan det inte uteslutas att en tidigare diagnos påverkat behandlingen, säger professor emeritus Anders Hjerpe.

Inom screeningprogrammet i Stockholm-Gotland tas varje år cirka 120 000 cellprover, varav cirka 4 500 stycken motiverar uppföljning hos gynekolog.

Ett enstaka cellprov kan aldrig bli 100% säkert. Cellprovskontrollen består inte av ett prov utan en serie på minst tolv prover, som tillsammans ger hög säkerhet. Det är därför viktigt att kvinnorna kommer till de alla provtagningar som erbjuds kvinnor 23–64 år, säger Anders Hjerpe.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård