Förlossningar i länet i september

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 235 födslar i september. Nära 95 procent av alla kvinnor kunde föda på den enhet de planerat.

- Efter sommarmånadernas höga förlossningstal är vi nu inne i en lugnare period. Det föddes nästan 300 färre barn i september jämfört med i augusti, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet. De allra flesta, drygt nio av tio kvinnor, får föda på den enhet de planerat för. Hänvisningarna ligger hittills i år något lägre än förra året; andelen är 5,5 procent under januari-september 2019 jämfört med 6,5 procent januari-september 2018.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid nio tillfällen i september tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 23 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar också om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och bedömningar görs hur mor och barn mår och ifall det behövs någon särskild typ av vård vid förlossningen. Efter förlossningen erbjuds alla gravida ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdscentralen.

Förlossningar i september 2019 per sjukhus

Förändringen mot september 2018 inom parentes.

  • Södersjukhuset: 614 (-31)
  • Södertälje sjukhus: 182 (-2)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 255 (-59)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 326 (-53)
  • Danderyds sjukhus: 536 (-32)
  • BB Stockholm: 322 (+2)

Totalt: 2 235 förlossningar i september (-175)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård