Akutmottagningen på Danderyds sjukhus har öppnat i nya akutvårdsbyggnaden

Idag, klockan 08.00, kunde akutmottagningen på Danderyds sjukhus öppna i sina nya lokaler med ingång från Entrévägen 4. Vid klockan 11.00 tog medarbetarna emot den första ambulansen i den nya ambulanshallen. Akutmottagningens flytt är tillsammans med flytten av centraloperation den 6 oktober de sista i raden av inflyttningar som pågått till den nya akutvårdsbyggnaden sedan i våras.

Under våren har Danderyds sjukhus successivt flyttat in i sin nya akutvårdsbyggnad som ger sjukhuset goda förutsättningar för att klara sitt utökade uppdrag enligt Region Stockholms framtidsplan för hälso- och sjukvården. Beslutet att bygga en ny akutvårdsbyggnad togs 2014 och första spadtaget togs 2015 och den 15 april började röntgen sin successiva inflyttning i sina nya lokaler.

Fokus i planeringen har varit att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva patientsäker och effektiv vård och medarbetarna har varit delaktiga i planeringen redan från början. Byggnaden består av sju våningsplan som rymmer akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik.

Bättre för svårt sjuka patienter och för medarbetarna

Den nya byggnaden möjliggör ett bättre omhändertagande av i synnerhet svårt sjuka patienter, ambulanshall, akutrum, akutröntgen och vuxenakuten ligger i direkt anslutning till varandra. Dessutom finns flertalet verksamheter som är involverade i akut sjukvård på andra våningsplan i samma byggnad vilket ger mer effektiva flöden och att patienterna får vård snabbare.
De nya, modernt anpassade lokalerna innebär samtidigt en betydligt bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Korta fakta om nya akutvårdsbyggnaden

  • Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år. Idag tar sjukhuset emot cirka 90 000 patienter per år. Varje dag tar akutmottagningen emot 250-300 patienter varav cirka 100 kommer med ambulans.
  • Ca 70% av alla patienter som kommer in till akuten kan lämna samma dag. En del av dem har fått vård på någon av sjukhusets akuta dagvårdsenheter, en del blir hänvisade till annan vårdgivare och en del kan gå hem.
  • Närakut Danderyd stannar i sina befintliga lokaler. En stor del av patienter med lättare akuta tillstånd går till närakuten, vilket avlastar akutmottagningen. Samtidigt har antalet svårt sjuka patienter ökat. Antalet patienter som får vård på Danderyds sjukhus är ungefär detsamma som för 1,5 år sedan, men andelen svårt sjuka patienter, som kräver mer vård, har ökat. Den nya byggnaden har betydligt bättre förutsättningar för att klara av den ökningen.
  • 1 000 medarbetare kommer att arbeta i den nya byggnaden. Totalt har Danderyds sjukhus ca 4 000 medarbetare.
  • Akutvårdsbyggnaden är totalt 27 500 kvm fördelade på sju våningsplan.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård