På söndag flyttar akutmottagningen på Danderyds sjukhus in i sin nya akutvårdsbyggnad

På söndag, den 6 oktober klockan 08.00, öppnar akutmottagningen på Danderyds sjukhus i sina nya lokaler med ingång från Entrévägen 4. Samtidigt stänger den gamla akutmottagningen och Närakut Danderyd stannar kvar i sina befintliga lokaler. Akutmottagningens flytt är tillsammans med flytten av centraloperation de sista i raden av inflyttningar som pågått till den nya akutvårdsbyggnaden sedan i våras.

Under våren har Danderyds sjukhus successivt flyttat in i sin nya akutvårdsbyggnad som ger sjukhuset goda förutsättningar för att klara sitt utökade uppdrag enligt Region Stockholms framtidsplan för hälso- och sjukvården. Beslutet att bygga en ny akutvårdsbyggnad togs 2014 och första spadtaget togs 2015 och den 15 april började röntgen sin successiva inflyttning i sina nya lokaler.

Fokus i planeringen har varit att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva patientsäker och effektiv vård och medarbetarna har varit delaktiga i planeringen redan från början. Byggnaden består av sju våningsplan och de enheter som kommer finnas här är akutmottagning, centraloperation, postoperativ avdelning, hjärtintensivvårdsavdelning, hjärtintervention (kranskärlsröntgen samt pacemakeroperation), intensivvårdsavdelning, röntgen och sterilteknik.

Bättre för svårt sjuka patienter och för medarbetarna

Den nya byggnaden möjliggör ett bättre omhändertagande av i synnerhet svårt sjuka patienter, ambulanshall, akutrum, akutröntgen och vuxenakuten ligger i direkt anslutning till varandra. Dessutom finns flertalet verksamheter som är involverade i akut sjukvård på andra våningsplan i samma byggnad vilket ger mer effektiva flöden och att patienterna får vård snabbare.

De nya, modernt anpassade lokalerna innebär samtidigt en betydligt bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Lokalerna är utformade på ett estetiskt sätt när det varit möjligt och konsten är noga utvald för att skapa en lugn och harmonisk atmosfär. Men framför allt har lokalerna utformats på ett sätt som ska göra vården mer effektiv, både för medarbetarna och patienterna.

Korta fakta

  • Den nya akutmottagningen är dimensionerad för 95 000 patienter per år. Idag tar sjukhuset emot cirka 90 000 patienter per år. Varje dag tar akutmottagningen emot 250-300 patienter varav cirka 100 kommer med ambulans.
  • Ca 70% av alla patienter som kommer in till akuten kan lämna samma dag. En del av dem har fått vård på någon av sjukhusets akuta dagvårdsenheter, en del blir hänvisade till annan vårdgivare och en del kan gå hem.

Närakut Danderyd stannar i sina befintliga lokaler. En stor del av patienter med lättare akuta tillstånd går till närakuten, vilket avlastar akutmottagningen. Samtidigt har antalet svårt sjuka patienter ökat. Antalet patienter som får vård på Danderyds sjukhus är ungefär detsamma.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård