Så ska fler sepsis-drabbade räddas

Nu ska vården bli bättre på att snabbt ta hand om de som drabbas av sepsis, ett tillstånd då en infektion i kroppen gör att flera stora organ snabbt börjar fungera sämre. Ett nytt vårdprogram till alla vårdgivare ska ge patienterna snabb hjälp, var de än dyker upp i vården.

- Nu får alla vårdgivare stöd i hur de ska upptäcka sepsis och snabbt ge rätt vård. Om fler fall upptäcks snabbt och får vård kan fler räddas. Det nya med det här vårdprogrammet är att det ska kunna användas av alla vårdgivare, inte bara på akutsjukhusen. Till exempel i hemsjukvården, ambulansen och på vårdcentralen, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Region Stockholm

Varje år drabbas omkring 10 000 människor i Region Stockholm av sepsis och minst 1000 av dem avlider. Mest utsatta är till exempel äldre och multisjuka individer, personer med nedsatt immunförsvar, personer som genomgått operation, gravida och nyförlösta kvinnor.

Sepsis kallades förr blodförgiftning men sjukdomen beror inte på att blodet blivit förgiftat. Istället handlar det om att en infektion i kroppen, av virus eller bakterier, orsakar bland annat en störd eller alltför kraftig reaktion av immunförsvaret. Det gör att viktiga organ, som till exempel njurar eller lever, försämras i sin funktion.

I typiska fall blir den som får sepsis mycket sjuk, får hög feber och blir förvirrad men det finns också andra symptom som kan vara svårare för vården att upptäcka. Genom det nya vårdprogrammet ska alla vårdgivare bli uppmärksamma på tidiga och ovanliga tecken på sepsis och lätt få tillgång till information om vilka insatser som ska sättas in. Tidiga insatser handlar om att ta blododlingar och ge antibiotika i blodet eller direkt skicka patienten till sjukhus.

- Våra vårdgivare räddar patienter med sepsis varje dag men med det nya programmet är det meningen att det ska bli lättare att se tidiga eller ovanliga tecken på sepsis och göra det enkelt att välja rätt behandling för patienten. Eftersom sepsis behöver behandlas snabbt är tiden en viktig faktor, säger Elda Sparrelid.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård