Ny ambulans för personer med kraftig övervikt

Sedan den 1 september ingår en ny bil i Region Stockholms fordonsflotta, den så kallade bariatriska ambulansen. Bariatri är samlingsnamnet på metoder för att behandla kraftig övervikt och den bariatriska ambulansen är främst till för denna patientgrupp.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Region Stockholm utökar den prehospitala fordonsflottan med en bariatrisk ambulans för personer med kraftig övervikt. De flesta fordon och vårdflöden har hittills inte varit anpassade för den här patientgruppen. I en del fall har de fått vänta onödigt länge både i hemmet och på olika vårdavdelningar för vidaretransport.

- Det här är en utsatt patientgrupp på flera sätt och därför är det viktigt att vi nu förbättrar tillgängligheten för dem. Den bariatriska ambulansen är större än en vanlig ambulans, klarar högre lastvikt och är specialbyggd för uppgiften, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

Kan ta patienter upp till 400 kg

En vanlig ambulans klarar patienter upp till 220 kg. Den bariatriska ambulansen har specialutbildad besättning och kan med hjälp av räddningstjänst och vid behov annan ambulanspersonal ta patienter som väger upp till cirka 400 kg.  Detta genom bland annat en förstärkt, justerbar bår, en så kallad bakgavellyft bak på fordonet och en vinschanordning som kan hjälpa till att dra in bår med patient.

Tar uppdrag i hela länet

Den bariatriska ambulansen kommer att kunna skickas på uppdrag i hela länet. Det medicinska behovet avgör var patienten sedan får sin vård. Karolinska Universitetssjukhuset har ett särskilt uppdrag att ta hand om bariatriska patienter i regionen. 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård