Förlossningar i länet i augusti

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 526 födslar i augusti. 95 procent födde på den enhet de planerat, en högre andel än året före.

Sommaren är högsäsong i förlossningsvården och juli och augusti har varit de månader då flest barn fötts under året. Eftersom det också är månader då medarbetare i förlossningsvården behöver få sin semester har samarbetet varit tätt mellan klinikerna.

- Det var ett högt tryck i förlossningsvården i augusti och våra medarbetare gjorde ett fantastiskt arbete med att ta hand om alla som födde, allt fokus har legat på vården och kurser och administrativa uppgifter har prioriterats ned, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Länen hjälper varandra med förlossningar

Hänvisningarna inom länet var färre än augusti förra året, fler fick föda på den enhet de planerat. Region Stockholm tog hjälp av förlossningsenheter i närliggande län vid 23 tillfällen. Under samma period var det 31 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge tog emot flest kvinnor från andra län.

- Det är bra att länen hjälper varandra eftersom förlossningsvård är akut sjukvård och det kan bli plötsliga toppar under några timmar eller dygn i hela länet. Då tar vi hjälp av andra och vi hjälper dem när de behöver. Det viktigaste är att hänvisningarna sker på ett tryggt och bra sätt. I grunden handlar det om en medicinsk bedömning om var det är bäst att föda vid varje tillfälle, säger chefläkare Johan Bratt.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården kan se var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.
När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar också om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och bedömningar görs hur mor och barn mår och ifall det behövs någon särskild typ av vård vid förlossningen. Efter förlossningen erbjuds alla gravida ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdcentralen.

Förlossningar i augusti 2019 per sjukhus

Förändringen mot augusti 2018 inom parentes.

Södersjukhuset: 699 (+30)
Södertälje sjukhus: 213 (+7)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 279 (-54)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 409 (+11)
Danderyds sjukhus: 580 (-4)
BB Stockholm: 346 (+16)

Totalt: 2526 förlossningar i augusti (+6)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård