Tolfte rapporten om sommarens vård

Den här veckan har drygt 250 ytterligare vårdplatser bemannats vid akutsjukhusen och ännu fler blir det nästa vecka. I takt med att fler vårdplatser nu bemannas kompletteras det akuta omhändertagandet med allt mer planerad vård. Det här är den sista veckovisa rapporten om vården för sommaren 2019. Chefläkarens sammanfattande rapport om sommaren 2019 kommer under hösten.

- Under sommaren har vården haft fokus på att ta hand om akuta skador, sjukdomar och annan vård som inte kan vänta. När antalet vårdplatser nu återigen ökar kan succesivt även den planerade vården genomföras. Efter chefläkarmötet är min samlade bedömning att vården nu startas upp enligt plan. Sammantaget i länet finns det även den här veckan tillgängliga vårdplatser och intensivvårdsplatser vid akutsjukhusen samt tillgängliga vårdplatser inom geriatriken, säger chefläkare Johan Bratt vid Region Stockholm.

Nästa vecka kommer ytterligare vårdplatser vid akutsjukhusen öppnas och fler behandlingar samt planerad vård kommer att genomföras.

Förlossningsvården

Det är fortsatt ett högt tryck på förlossningsvården och förra veckan var det 585 förlossningar. Av dessa genomfördes 561 förlossningar vid den förlossningsklinik inom länet som var förstahandsvalet. 19 hänvisades till en annan förlossningsklinik inom länet och fem förlossningar skedde på en förlossningsklinik i ett intilliggande län.

Sammanfattning och förslag till åtgärder

Region Stockholms chefläkare kommer att systematiskt gå igenom sommarvården 2019 för att bedöma vad som fungerat bra och vad som kan förbättras inför kommande sommar. Bedömningar, slutsatser och förslag till åtgärder kommer att sammanfattas i en rapport under hösten.

Redan nu går det att se att insatser från medarbetare som arbetat med stort engagemang under sommaren och det goda samarbetet med länets kommuner har förbättrat situationen för patienterna.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård