Pris till psykiatriambulansen

Allt fler som drabbas av akuta psykiska tillstånd får hjälp av psykiatriambulansen. Bilen, som är ensam i sitt slag i landet, rycker ut cirka sex gånger per dygn, en ökning med 30 procent sedan förra året. Verksamheten har nu tilldelats pris som nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet.

Psykiatriambulansen har fått Mobila vårdens pris 2019. Priset delades ut i samband med konferensen Nationellt samtal om den mobila vården den 14 augusti.

PAM, psykiatriambulans, kallas den enhet som kommer till patienter som mår akut psykiskt dåligt.  Det rör sig ofta om personer där SOS Alarm bedömer att det råder risk för suicid (självmord), att någon tagit en överdos eller av annan anledning mår akut psykiskt dåligt.

Antalet uppdrag har stadigt ökat. Under 2017 hade PAM 1 680 uppdrag och förra året hade antalet stigit till 2 167. Hittills i år har utryckningarna ökat med ytterligare 27 procent.

Tidigare var det ofta polisen som åkte hem och hämtade patienten vid många av dessa tillfällen, något många kunde uppleva som integritetskänsligt.

- För patienten innebär det en stor skillnad att i en svår och akut livssituation få möta specialistutbildad sjukvårdspersonal, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

- PAM är en del i den för landet unika bredd av utryckningsfordon som vi har i Region Stockholm. Den prehospitala vården utvecklas överlag och vi kan bedriva allt mer vård på plats hos patienten och på vägen till sjukhus. 

Under sommaren är Psykiatriambulansen i drift som vanligt.

- Vi drar inte ned på kapaciteten. Den här resurser är särskilt viktig under sommaren när andra delar av sjukvården kan ha lägre bemanning på grund av semestrar, säger Patrik Söderberg.

Högsta prioritet för PAM ligger på att förhindra självmord.

Bilen bemannas av två sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom psyikatri. Allmänheten kan inte själv ringa efter PAM, utan samtalet går till SOS Alarm som gör en bedömning.

På plats kan den specialistutbildade personalen bedöma om patienten behöver komma till beroendevården, psykiatrin eller till akutmottagningen på ett sjukhus.

Psykiatriambulansen ser ut som en vanlig ambulans på utsidan men inuti har den ingen bår utan sittplatser för samtal.

Bilen är igång mellan 14-02 alla dagar i veckan.

Projektet med PAM började som en pilotstudie där en psykiatrisjuksköterska åkte med polisen ut. De positiva erfarenheterna ledde till att Stockholm som första region i landet införde PAM permanent i januari 2017.

De tre vanligaste skälen att PAM larmas ut:

  1. Suicidmisstanke
  2. Osäkra uppgifter/svårt sjuk patient
  3. Förgiftning/överdos

 

Motivering till Mobila vårdens pris 2019

Psykiatriambulans, PAM, är en nationellt banbrytande mobil sjukvårdsverksamhet inom Region Stockholm i samarbete med AISAB. Med sin spetskompetens möter PAM varje dag behovet av akuta psykiatriska insatser utanför sjukvårdsinrättningarna för patienter med svåra psykiatriska tillstånd.

PAM är dessutom ett mycket bra exempel på att den akuta mobila vården spelar en allt mer avgörande roll inom den framtida svenska sjukvården

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård