Nionde rapporten om sommarens vård

Den senaste veckan har varit ansträngd på akutmottagningar och närakuter. Samarbetet mellan vårdgivarna och kommunerna fungerar bra och det gynnar framförallt äldre patienter.

- Vi ser en tendens till att de som varit bortresta börjar återvända till stan genom att de akuta besöken ökar något. Då är det extra viktigt att komma ihåg att det finns flera sätt att få vård när skadan eller sjukdomen är akut. De nio närakuterna, de elva husläkarjourerna eller jourläkarbilen som kan komma hem till patienten, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Många frågade om värmen

Förra veckans värmebölja märks på ett ökat antal samtal till 1177 Vårdguiden. De vanligaste frågorna handlade också om exempelvis värmeslag och uttorkning.

- Stockholmare och hitresta har gjort helt rätt som ringt mer till 1177 när det var som varmast. I många fall kan egenvårdsråden som sjuksköterskorna ger göra att den som är sjuk inte ens behöver uppsöka vård, säger Johan Bratt.

Länets nio närakuter har haft fler besök i veckan, 5100 stockholmare fick vård där för till exempel magsmärtor, stora sår och brutna ben. Det var fler än veckan före och fler än samma vecka förra året. Särskilt många besök har det varit på närakuten Danderyd, Järva närakut och Rosenlunds närakut. Flest besök har som vanligt gjorts på vårdcentralerna, 41 000 besök.

Inom den geriatriska vården har det varit intensivt men det har ändå funnits tillgång till vårdplatser. Även denna vecka rapporteras samarbetet med kommunerna fungera bra så att de patienter som är redo att komma hem och få kommunal vård inte behöver ligga kvar på akutsjukhus.

Ansträngt inom förlossningsvården

Under veckan som gått har det periodvis varit ansträngt på flera förlossningskliniker men de har också kunnat hjälpa varandra inom länet. Samarbetet mellan klinikerna är avgörande och även samarbetet med andra län. I veckan tog regionen hjälp i tre fall av närliggande orter och en förlossning från annat län skedde här. Det viktigaste rådet till blivande föräldrar är att ringa när det är dags så tar förlossningskliniken emot eller hjälper till att hitta en plats.

Fler besökte akuten

Omkring 7700 personer besökte en akutmottagning, det är 350 fler än veckan före men färre än samma vecka förra året.

Akutsjukhusen berättar att det framförallt varit tufft att hålla tillräckligt många vårdplatser öppna och att det gör att patienter periodvis behöver vårdas kvar på akutmottagningarna i väntan på att läggas in. Samtidigt beskriver vårdgivarna att trycket gått att hantera tack vare den planering som gjorts före sommaren och flera ger bilden av en sommar som hittills varit mer stabil än förra året. Ett exempel är planering kring effektivt utnyttjande av operationskapacitet som fallit väl ut. Flera betonar också att samarbetet mellan de geriatriska sjukhusen för äldre och akutsjukhusen fungerar bra, även samarbetet med den kommunala vården och omsorgen.

Samarbetet avgörande

Samarbetet mellan vårdgivare, eller det som i vården ofta kallas för flöden, kan handla om samarbetet inne på akutsjukhusen mellan till exempel vårdavdelning, akutmottagning och röntgen. Det handlar också om alla kontakter mellan sjukhus, vårdcentral, geriatrisk vård, ambulanssjukvård och kommunerna.

- Samarbetet är viktigt för att patienterna ska få en trygg och säker vård men också för att resurserna ska användas så bra det går under sommaren. Jag vill verkligen ge en eloge till alla medarbetare som arbetat hårt med detta under sommaren. Det kan handla om att ringa telefonsamtal, att säkra att patienten verkligen tas emot av nästa vårdgivare, skicka med mediciner eller hjälpa en annan vårdgivare som har ett högt tryck.  Det är inte alltid lätt men helt avgörande insatser som medarbetarna stått för, säger Johan Bratt

Psykiatri och beroendevård

Inom psykiatrin är fler platser öppna än förra sommaren för de som behöver vårdas inneliggande. Många kommer till de psykiatriska akutmottagningarna där det är högt tryck och särskilt många söker sig till beroendeakuten.

- Det är inte ovanligt att fler behöver akut hjälp just mot slutet av sommaren. När vanliga rutiner bryts upp under sommaren kan problem med alkohol eller narkotika förvärras. Det höga trycket på beroendeakuten är ett tecken på att fler söker hjälp, så det är också positivt, säger Johan Bratt.

Patienter kontaktas efter fall av mässling

Under tisdagen konstaterades ett fall av mässling hos en patient som besökt vården i slutet av juli. Smittspårning pågår i samarbete mellan smittskyddsläkaren och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det innebär att personer som kan ha varit utsatta för smitta kontaktas. De som inte har ett skydd mot mässling får förebyggande behandling om det behövs och är möjligt. Eftersom inkubationstiden är mellan en vecka och upp till 18 dagar går det ännu inte att ge besked om någon annan insjuknat.

- Det allra bästa och enklaste sättet att alltid vara skyddad mot mässling oavsett var den dyker upp är att vaccinera sig. Det är ett viktigt budskap till alla invånare och inte minst de som arbetar i vården. Vaccinet ger enkelt ett bra skydd mot mässling och mot de allvarliga följdsjukdomar som sjukdomen kan ge, säger Johan Bratt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård