Hälso- och sjukvårdsförvaltningen riktar allvarlig kritik mot försenade provsvar

Efter en offentlig upphandling fick Unilabs i uppdrag att, med start 27 april 2019, utföra en del av den laboratoriediagnostik som behövs i Region Stockholm. Unilabs har inte följt avtalet vad gäller vissa provsvar om bland annat hudförändringar i tid enligt avtal. Unilabs har också, sedan februari 2019, ett avtal om medicinsk radiologi och även på det området finns det förseningar i undersökningar och provsvar.

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser mycket allvarligt på situationen. Jag förstår att vissa patienter har behövt vänta orimligt länge på sina provsvar. Det är helt ohållbart. Unilabs har presenterat åtgärder som inte är tillräckliga. Nu ligger allt fokus på att komma till rätta med situationen. Därför har jag tagit initiativ till att en specialistgrupp från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionalt cancercentrum åker till leverantören och säkerställer maxkapacitet i befintligt system samt anlitande av underleverantör om så behövs. De ska också säkerställa en korrekt medicinsk prioritering av uteblivna provsvar, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Eftersom de här proverna får konsekvenser för vissa cancerpatienter kommer hälso- och sjukvårdsdirektören begära en extern granskning av händelseförloppet. Granskningen ska omfatta hela processen från förvaltningens krav i upphandlingen, genomförandet av upphandlingen samt vad som nu skapat de uppkomna problemen.

- Jag har full förståelse för den oro patienter kan uppleva genom att behöva vänta på provsvar orimligt länge. Patienter som är oroliga ska ha kontakt med den läkare som begärt provet, säger Björn Eriksson.

Trots att signaler från vårdgivare började komma in till olika delar av hälso- och sjukvårdsförvaltningen redan i början av juni har det inte samlat kommit till hälso- och sjukvårdsdirektörens kännedom förrän under senare delen av augusti.

- Jag kan konstatera att när vi får signaler om så allvarliga brister borde vår interna process fungerat bättre. Den externa granskningen ska därför undersöka om hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen följt Unilabs verksamhet och hur synpunkter från vårdgivare tagits emot. Granskningen ska också innehålla rekommendationer till åtgärder för förbättrad uppföljning och hur signaler från vårdgivare ska leda till åtgärder, säger Björn Eriksson.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ställer nu krav på Unilabs att också stärka kundtjänstfunktionen för att förbättra dialogen med vårdgivare som behöver få besked om prover och provsvar.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård