Stabilt hög vaccinationstäckning av spädbarn i Stockholms län

Andelen barn som är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet fortsätter att ligga stabilt på 96-97 procent. Det visar årsrapporten 2018 från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm. Rapporten visar också att späd- och förskolebarn i Stockholms län överlag har bra förutsättningar för en god hälsa.

Årsrapporten från Barnhälsovårdsenheten visar bland annat i vilken utsträckning barnen i Stockholms län vaccineras, ammas och utsätts för tobaksrök tidigt i livet. Barnhälsovården följer även andelen fyraåringar med övervikt och fetma per årskull.

Riktade insatser centrala

– Svensk barnhälsovård är unik, eftersom vi når i stort sett alla nyblivna föräldrar. Späd- och förskolebarn i Stockholm har totalt sett bra förutsättningar för god hälsa. Den tveksamhet till vaccinering som vi ibland hör om bland föräldrar syns inte i länsstatistiken, säger Helena Martin, barnhälsovårdsöverläkare på Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset.

– Samtidigt ser vi betydande skillnader mellan olika stadsdelar och kommuner i länet när det gäller de hälsoindikatorer som redovisas i årsrapporten. Barnhälsovårdens möjligheter att vid behov arbeta med riktade insatser är central. Därför arbetar vi nu i ökande grad med riktade insatser som hembesöksprogram, säger Helena Martin.

År 2018 års rapport visar:

Det nationella vaccinationsprogrammet har hög täckning. 96–97 % av alla barn födda 2016 vaccinerades enligt programmet.

Andelen barn som fått minst en dos rotavirusvaccin har ökat från 77 % när vaccinet infördes i Stockholms län 2014, till att 91 % av spädbarnen vaccinerades 2018.

Andelen spädbarn som ammas fortsätter långsamt att minska. Andelen barn som enbart ammades vid 4 månaders ålder var 52 % jämfört med 59 % 2008.

Andelen spädbarn som utsätts för tobaksrökning i hemmet minskar, men variationen mellan kommuner/stadsdelar i länet kvarstår. Andelen spädbarn som utsattes för tobaksrökning i hemmet varierade från som lägst 0 % i Vaxholm till 21 % i Skärholmen.

Andelen fyraåringar med fetma har varit i stort sett oförändrad de senaste 10 åren i länet som helhet.

Andelen spädbarn vars mödrar screenades för nedstämdhet efter förlossningen var 79 % vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan föregående år.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård