Ny kampanj ska motverka gonorréspridning

Bakterien som orsakar gonorré blir allt mer resistent och könssjukdomen har ökat kraftigt de senaste åren. Det här vill Region Stockholm motverka. Vecka 30 startar en kampanj som bland annat informerar kring symtom och betonar vikten av att gå och testa sig.

Mellan 2016 och 2017 ökade antalet gonorréfall i Stockholmsregionen med 63 procent och i fjol rapporterades 1506 fall. Det är flest fall under 2000-talet. Ökningen har skett i alla grupper.

- Det är oroande att gonorré ökar och framför allt att bakterien under åren blivit allt mer resistent. Med vår kampanj Gonorrhea – stronger than ever vill vi motverka detta. Vi vill att man testar sig och skyddar sig, säger Maria Rotzén Östlund, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm.

För att uppmärksamma stockholmarna på de senaste års stora ökning av antalet gonorréfall och på riskerna med en allt mer resistent bakterie tar Region Stockholm tillsammans med ett antal andra organisationer hjälp av det fiktiva 70-talsbandet Gonorrhea, på internationell comebackturné med låten ”Stronger than ever”.

Affischkampanjen kommer att synas ute i Stockholms gatumiljö under veckorna 31 och 32. Den följs upp med i digitala kanaler, där bandets singlar med titlar som ”Discover me” och ”To the test” ger kunskap om bland annat hur bakterien överförs och hur test går till. Filmerna finns samlade på kampanjsidan www.gonorre.info.

Fakta:

Gonorré har ökat kraftigt de senaste åren, och flest fall hittas i Stockholm. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet gonorréfall med 63 procent i Stockholmsregionen (42 procent i riket).

 Under 2018 rapporterades 1506 fall av gonorré i Stockholmsregionen, jämfört med 1440 fall 2017. Detta innebär en inbromsad ökning (5 procent) jämfört med den mellan 2016 och 2017. Samtidigt är detta det högsta antalet konstaterade gonorréfall på över 30 år.

(För mer statistik, se www.smittskyddstockholm.se)

 Ålder och kön: Förekomsten av gonorré är högre bland män (78%) än bland kvinnor, men antalet fall bland kvinnor har ökat de senaste åren. En majoritet (71%) av det totala antalet fall är i åldrarna 20-39 år.

Smittväg och smittland: Ökningen senaste åren ses i alla grupper oavsett smittväg. Förekomsten 2018 var likt tidigare år störst bland män som smittats genom sex med andra män (54%), även om antalet nya fall av gonorré minskade i MSM-gruppen jämfört med 2017. Istället sågs en ökning av gonorréfall bland personer som har haft sex med motsatt kön 2018.

Majoriteten (78%) av totala antalet fall har smittats i Sverige.

Restistensproblematik: Bakterien Neisseria gonorrhoeae som orsakar gonorréinfektion har blivit allt mer motståndskraftig mot antibiotika och därmed svårare att bota. Cirka 50 procent av de bakterier som testas i laboratorium är resistenta mot något av de antibiotika som tidigare användes för att behandla gonorré. Det är därför viktigt att hitta och behandla alla fall för att undvika ytterligare spridning av infektionen och förhindra ytterligare resistensutveckling.

Kampanjen Gonorrhea – stronger than ever: Uppmärksamhetskampanj hösten 2019 i Stockholmsregionen veckorna 30 – 32. Kampanjen återkommer under hösten via annonser på sociala medier.

Region Stockholm gör kampanjen i samarbete med andra organisationer som arbetar med sexuell hälsa för att uppmärksamma senaste årens stora ökning av antalet gonorréfall.

Med kampanjen vill vi uppmana stockholmarna att ta hand om varandra, skydda sig och testa sig om man tror sig kunna ha en sexuellt överförd infektion.

Organisationerna bakom kampanjbudskapen samarbetar även i nätverket Preventhiv, som varje år erbjuder hiv- och syfilistest i Pride Park: Enheten för hälsoutveckling/Region Stockholm, Smittskydd Stockholm, Venhälsan på Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2 KS Huddinge, RFSL, RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Noaks Ark och Posithiva Gruppen.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård