Misstänkta mässlingsfall utmaning för vården

Även om det fortfarande är ovanligt, ökar nu antalet personer som behöver utredas för mässling. Läkare uppmanar därför personer som har mässlingssymtom att inte sätta sig i väntrum eller på andra sätt riskera att smitta andra.

Mellan 2011 och 2016 kom mellan 5 och 15 fall årligen av misstänkt mässling till Smittskydd Stockholms kännedom. 2017 - 2018 ökade antalet. Under 2018 utreddes 45 fall av misstänkt mässling, varav åtta blev bekräftade. Ofta har personer med misstänkt smitta sökt kontakt med vården och kanske satt sig i ett väntrum själv eller med sitt barn.

- Om du eller ditt barn uppvisar symtom som skulle kunna vara mässling ska du ringa 1177 Vårdguiden. Blir du sedan hänvisad till vården är det viktigt att inte gå in och sätta sig i ett väntrum med andra patienter utan vänta utanför. På så sätt kan du få komma direkt till ett undersökningsrum och träffa läkare utan att riskera att smitta andra, säger Jörgen Sälde, medicinskt ledningsansvarig läkare för regionens närakuter.

 Mässling är en mycket smittsam smittspårningspliktig virussjukdom. Det innebär att vården behöver vidta ett antal åtgärder om en patient uppvisar symptom som skulle kunna tyda på mässling, t.ex. hög feber efter utlandsvistelse och röda utslag.

 - Prover tas direkt för att kunna konstatera eventuell smitta men det handlar också om att få reda på vilka den misstänkt smittade kan ha kommit i kontakt med, s k smittspårning, och att eventuellt vädra ur vårdlokaler. Det kräver resurser och i vissa fall kan det vara tvunget att under en tid stänga ett väntrum eller vårdrum, vilket får konsekvenser för andra personer som vårdas på den avdelningen, säger Jörgen Sälde.

Fakta:

Mässling är fortfarande ovanligt i Sverige. Under senare år har dock sjukdomen blivit vanligare ute i Europa och nya fall upptäcks regelbundet även här hemma även om det inte går att utläsa en generellt ökande trend. Omkring 70 fall har konstaterats i Stockholms län sedan 2011.

De flesta svenskar är vaccinerade. Mässlingen är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässlingen eller dem som inte är vaccinerade.

De flesta som är födda före 1960 har haft mässlingen och kan inte bli smittade. Personer som är födda mellan 1960-1980 kan ha större risk medan personer födda efter 1980 i allmänhet har fullgott skydd.

1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination > 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård