Femte rapporten om sommarens vård

I likhet med tidigare år minskar antalet bemannade vårdplatser vid akutsjukhusen den här veckan jämfört med föregående vecka. Antalet bemannade vårdplatser är ungefär samma som motsvarande vecka förra året, men det här året får cirka 100 fler patienter avancerad sjukvård i hemmet. Det är patienter som annars hade behövt vårdplats.

- Efter en ansträngande start på veckan rapporterar nu vårdgivarna ett förhållandevis stabilt läge. Det är glädjande att det nära samarbetet fungerar väl och flera vårdgivare har under veckan ställt upp och hjälpt till när det varit högre tryck vid ett annat sjukhus. Jag vill rikta ett stort tack till vårdens alla medarbetare som arbetar så engagerat och hårt. De gör alla en extra ansträngning under sommaren för att tillsammans ta hand om patienterna och ge den bästa möjliga vården, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Region Stockholm.

Det är inte enbart sjukhus inom Region Stockholm som hjälps åt. Den här veckan har vårdgivare i länet kunnat hjälpa patienter från andra regioner som behövt vård.

Kontakta 1177 Vårdguiden

Vid alla akutmottagningar gör sjukvårdspersonal en bedömning av varje patient som kommer dit. Den som är sjukast går alltid först. Det gör att väntetiden kan bli väldigt lång för den som inte bedöms ha lika stort behov av vård.

- Jag rekommenderar alla som ska söka vård att kontakta 1177 Vårdguiden om det inte är livshotande tillstånd då 112 alltid gäller.
1177 Vårdguiden ger dig vägledning från erfarna sjuksköterskor som kan bedöma dina symtom och rekommendera var just du bör söka vård, säger Patrik Söderberg. 

Förlossningsvården

Antalet förlossningsrum är lika många som förra sommaren och 570 förlossningar har ägt rum under veckan. Fler än nio av tio förlossningar har skett vid den förlossningsklinik som de blivande föräldrarna valt i förväg och nio förlossningar av 570 har hänvisats till en förlossningsklinik utanför länet. Samtidigt har sex förlossningar som kommit till Region Stockholm från intilliggande län skett på länets förlossningskliniker.

Akutläkarbilen tar hand om äldre patienter

Inom den prehospitala vården är resurserna större än förra sommaren med fler fordon. Nytt för i år är att akutläkarbilar och jourläkarbilar hjälper till att bedöma äldre i deras hem och om det behövs ge dem plats direkt i den geriatriska vården. På så vis slipper de vänta på akutmottagningen något som annars kan vara tufft för den som är äldre.

Kommunikation

Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på rätt plats, i rätt tid är alltid viktigt, men extra viktigt under sommaren. Därför genomför Region Stockholm en informationskampanj som ska vägleda invånarna till rätt vårdform. Invånarna får rådet att alltid börja en ny kontakt med vården hos 1177 Vårdguiden på telefon. Många blir hjälpta av enbart råd om egenvård och den som behöver besöka en mottagning vägleds till rätt vårdform. Kampanjen syns just nu i sociala medier och även utomhus på annonstavlor och i kollektivtrafiken.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård