Dubbelt så många botade från hepatit C i Stockholm under 2018

Hepatit C kan botas med en enkel tablettbehandling. Därför är det viktigt att fler testar sig, vaccineras och behandlas för hepatit B och C.

Om fler personer testas, vaccineras (för hepatit A och B) och erbjuds behandling (hepatit B och C) kan WHOs mål att eliminera hepatit till år 2030 uppnås. Det finns numera en enkel tablettbehandling som kan bota hepatit C på 8–12 veckor. Behandlingen är kostnadsfri för patienten och har nästan inga biverkningar.

Allt fler får behandling mot hepatit C

Under 2018 fick ca 1300 personer i Region Stockholm hepatit C-behandling, jämfört med ca 500–600 per år de tre föregående åren.

För den som är smittad av hepatit finns det möjlighet att få behandling på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller på Danderyds sjukhus, dessutom finns också möjlighet att få behandling för hepatit inom sprututbytet. Vissa LARO-mottagningar erbjuder sina egna patienter hepatit C-behandling. (LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). Detta är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation att testa och erbjuda behandling på mottagningar där personerna redan befinner sig.

Infektionskliniken på Karolinska planerar att starta en digital hepatit C-mottagning inom kort. De driver även ett projekt tillsammans med Brukarföreningen, där provtagning och behandling erbjuds på plats i föreningens lokal.

Fler får också behandling mot hepatit B

Allt fler personer får även hepatit B-behandling, som inte botar infektionen men minskar risken för följdsjukdomar: skrumplever, leversvikt och levercancer.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård