Vårdplatser februari till maj

Nu redovisas vårdplatser från punktmätningarna i februari till maj både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Vi skulle behöva ha fler vårdplatser öppna för att få ett bättre läge på våra akutsjukhus och det är vår och sjukhusledningarnas högsta prioritet. Samtidigt ser vi hur vården utanför akutsjukhusen växer. Snart är det lika många patienter som får avancerad sjukvård i hemmet som på akutsjukhus och det är en positiv utveckling att fler kan vårdas i sin hemmiljö, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Antalet vårdplatser på sjukhusen

Under perioden har vårdplatserna sakta ökat, från cirka 2700 i februari som lägst till 2770 maj. De har ändå legat under förra årets nivå med cirka 50 till 100 vårdplatser. Under infektionssäsongen i början på året var läget ansträngt på akutsjukhusen medan det senare under våren har varit ett förbättrat läge även om det alltid är toppar med högt tryck.

Chefläkarnas bedömning är att ytterligare omkring 150 - 200 vårdplatser skulle behöva vara öppna. De fastställda vårdplatser som anges i statistiken är sådana som är fysiskt möjliga att öppna vid behov.

Det finns samtidigt fler platser för akut dagvård som inte syns i statistiken, bland annat har Danderyds sjukhus öppnat akuta dagvårdsavdelningar för patienter som behöver bedömning, utredning och behandling men ändå kan tillbringa natten hemma.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

960-970 geriatriska platser var öppna, ungefär lika många som förra året. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var cirka 2550 personer inskrivna, det är fler än samma period förra året. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Ca 1000 platser var öppna under våren, en ökning jämfört med året före. Vuxen samt barn och ungdomspsykiatri ingår samt beroendevård och ätstörningsvård.. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad. Efterregistreringar kan förekomma.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård