Plats att lista sig på förlossningsklinik i regionen

Många kommer födas i sommar men det finns varje vecka plats att lista sig på någon av klinikerna även om det kanske inte blir på den klinik de blivande föräldrarna önskat i första hand.

- Det blir ett högt tryck i förlossningsvården i sommar men varje vecka finns det plats kvar att lista sig på någon av klinikerna. Om någon som ska föda i sommar ännu inte har listat sig vid en klinik är det viktigt att rådgöra med sin barnmorska och välja den eller de kliniker i länet som har plats, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm

Alla kliniker samarbetar

Sommaren är högsäsong i förlossningsvården och många nya små stockholmare kommer att födas. Samtidigt behöver medarbetarna få sin semester. Därför görs en noggrann planering så att alla kliniker kan samarbeta tätt om de som ska föda. Det viktigaste under sommaren är att använda resurserna på alla sex kliniker i länet, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Södertälje sjukhus och BB Stockholm. Vissa av sommarveckorna är det på en eller två av klinikerna som det är möjligt att lista sig.

När det är dags

Det viktigaste rådet till alla blivande föräldrar är att ringa till den klinik de listat sig på när de tror att förlossningen startat.

- Ring till den klinik du planerat att föda på när det är dags. Då kan de förbereda för att ta emot dig. Om det skulle vara väldigt många som föder samtidigt kan de hjälpa dig att ordna en annan plats i länet och se till att du åker direkt dit istället. Det är alltså inte så att man behöver ringa eller åka runt själv, säger Johan Bratt.

Förlossningsvård är akut sjukvård och i de allra flesta fall går det inte att förutsäga vilken dag förlossningen sker. Därför kan det vara allt mellan 50 och 100 förlossningar på en dag i länet. När det är toppar på ett ställe tar de erfarna koordinatorerna, som finns på varje förlossningsklinik, hjälp av andra kliniker i länet. Vissa enstaka dagar kan det bli många förlossningar i hela länet samtidigt och då sker samarbete med närliggande län. Kvinnor från andra län föder också här.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård