Förlossningar i länet i maj

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 506 födslar i maj, cirka 100 färre än i maj 2018. De allra flesta kvinnor, 94 procent, kunde föda på den enhet de planerat.

- Att bli förälder är ett av de största ögonblicken man har i livet. Då ska man kunna känna sig trygg, och det kan man göra i Region Stockholm. Vi har sex bra förlossningskliniker med utmärkta medicinska resultat. Överhuvudtaget ligger svensk förlossningsvård högt i internationella jämförelser, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Sommaren är högsäsong i förlossningsvården och många nya små stockholmare kommer att födas. Samtidigt behöver medarbetarna få sin semester. Därför görs en noggrann planering och alla kliniker samarbetar tätt.

Ringa när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården kan se var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.
När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet.

- Under sommaren är det extra viktigt att ringa innan man åker in. De allra flesta, drygt nio av tio, kan åka till den klinik de har planerat. Men det kan ändå vara bra att vara mentalt förberedd på att man kanske får beskedet i telefon att det blir en annan förlossningsklinik, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Länen hjälper varandra med förlossningar

Förlossningsvård är akut sjukvård och oftast går det inte att förutsäga vilken dag förlossningen sker. Ena dagen kan det vara 50 förlossningar i länet, andra dagen 100. Vid höga toppar samarbetar länen med varandra. I maj tog Region Stockholm hjälp av förlossningsenheter i närliggande län vid 17 tillfällen, bland annat Eskilstuna och Nyköping. Samtidigt var det 20 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

- Vi vill helst undvika hänvisningar till andra län. Men det är bra att vi kan hjälpa varandra när vi har toppar. Samtidigt gör vi så klart allt för att man ska få föda inom Stockholms län, säger chefläkare Johan Bratt.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar också om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och bedömningar görs hur mor och barn mår och ifall det behövs någon särskild typ av vård vid förlossningen. Efter förlossningen erbjuds alla gravida ett hembesök av barnmorska. Därefter startar programmet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdcentralen.

Förlossningar i maj 2019 per sjukhus

Förändringen mot maj 2018 inom parentes.
Södersjukhuset: 668 (-6)
Södertälje sjukhus: 196 (-18)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 283 (-67)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 387 (-18)
Danderyds sjukhus: 622 (+2)
BB Stockholm: 350 (+2)


Totalt: 2 506 förlossningar i maj (-105)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård