Andra rapporten om sommarens vård

Nu är länets extra sommarhelikopter i full gång, dessutom har en plan för att klara värme och fukt bättre tagits fram inför årets sommar. Fortfarande är dock antalet planerade vårdplatser för få.

- Sommaren är här och vi är på väg in i semestertider och det betyder också att vården ställer om till ett större fokus på akuta skador och sjukdomar och annan vård som inte kan vänta. Förutom akutmottagningarna är alla 200 husläkarmottagningar öppna och alla närakuter. För den som är mindre allvarligt sjuk kan väntan bli längre under sommaren eftersom de svårast sjuka prioriteras. Vårt råd är att ringa 1177 Vårdguiden och få hjälp med att bedöma hur snabb vård som behövs och vilken vårdgivare som är bäst att vända sig till, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Arbetet med att bemanna vårdplatser fortsätter hos alla vårdgivare, fler platser behövs totalt sett på akutsjukhusen inom barn- och vuxensjukvården och även inom den geriatriska vården för äldre. Positivt är att det växer fram fler typer av platser på akutsjukhusen. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns ett snabbspår för äldre på akutmottagningen som fokuserar på de allra sköraste. Danderyds sjukhus har i år tre avdelningar med akuta dagvårdsplatser och även speciella eftervårdsplatser.

- Vi är beredda på en tuff sommar och måste fortsätta arbeta för att öppna fler vårdplatser men samtidigt säkra att vi använder de vi har på klokast möjliga vis. Alla chefläkare kommer ha tät kontakt under hela sommaren för att samverka på bästa sätt. Den planerade vården som kan vänta utan medicinsk risk skjuts fram och interna utbildningar och kurser läggs under hösten så att de som är vårdutbildade kan arbeta med patienter, säger Johan Bratt.

Nytt samarbete mellan ambulans och närakut

Varje vecka kommer omkring 60 ambulanser med sjuka och skadade vuxna till någon av länets närakuter. Sedan 17 maj kan också barn komma med ambulans till närakuterna när de drabbats av tillstånd som bäst tas om hand där. Det kan till exempel handla om mindre allvarliga skador på armar, fötter och ben. Närakuterna har röntgen och kan också gipsa om det behövs.

- När ambulanssjuksköterskorna kommit hem till det sjuka eller skadade barnet gör de en bedömning på plats. Barnet kanske inte har behov av vård på akutsjukhus men behöver läkarbedömning och kanske röntgen på närakut. Om det behövs kan de då komma dit med ambulans, säger Johan Bratt.

Högt tryck i förlossningsvården

Inom förlossningsvården kommer lika många rum vara öppna som förra året men ändå väntas sommaren bli tuff eftersom förlossningsvården har högsäsong just under sommaren då flest barn föds.

- Vi vet att det kommer bli toppar under sommaren då extra många barn föds samtidigt. Det är viktigt att blivande föräldrar ringer till den valda kliniken när förlossningen sätter igång, då kan de förbereda mottagandet där eller om det behövs ordna plats på någon annan klinik. Helst vill ju klinikerna kunna ta hand om de som valt att föda hos dem men det är också bra att de kan hjälpa varandra, säger Johan Bratt.

Inom neonatalvården finns något fler öppna platser än förra året, även där kan trycket bli högt när många barn föds samtidigt. Koordinatorer samarbetar dagligen för att säkra att rätt barn vårdas på rätt plats och att all kapacitet används.

Beredskap för värmebölja

Inför sommaren år 2019 har Region Stockholm vidtagit olika typer av åtgärder för att höja beredskapen att hantera konsekvenser av värme och hög luftfuktighet. Ett antal åtgärder vidtogs redan under värmeböljan år 2018, exempelvis inköp av portabla kylmaskiner och justering av tekniska system för att maximera leverans av kyla och ventilation. Under 2019 har arbetet fortsatt. Exempelvis har en inventering av särskilda känsliga lokaler genomförts och en Handlingsplan för värmebölja tagits fram.

Syftet är att ge stöd i arbetet, inför och vid en värmebölja. Planen beskriver effekter av långa perioder med höga temperaturer och ger förslag på åtgärder, exempelvis i relation till riskgrupper, sterila produkter och läkemedel.

Sommarens extra ambulanshelikopter

Från den 15 maj till 15 september finns två ambulanshelikoptrar i länet redo att ta uppdrag. Övriga delar av året finns endast en. Syftet är att möta upp kapacitetsmässigt när allt fler länsinvånare vistas ute och i skärgårdskommunerna. Nytt för i år är att helikoptrarna som utgår från Norrtälje också kommer kunna invänta uppdrag i centrala Stockholm, vid den helikopterflygplats som numera finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sedan den extra sommarhelikoptern togs i bruk har utryckningarna ökat kraftigt, allt fler vistas också i skärgården i och med det varma vädret. Utryckningarna har ökat från omkring 50 per vecka till mellan 85 och 90 per vecka.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård