Justerad tillämpning av uppdraget för intensivakuten

Den första intensivakuten i Sverige vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna har varit igång sedan i maj 2018, och den 28 oktober 2018 flyttade verksamheten också in i den nya sjukhusbyggnaden. En arbetsgrupp med representanter från Karolinska Universitetssjukhuset, övriga vårdgivare inom akutsjukvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har analyserat utfallet för vilka patienter som tagits emot vid intensivakuten.

Arbetsgruppen har enats om att grunduppdraget ligger kvar men att göra en justering av tillämpningen. Patienter som har pågående behandling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och behöver vård på akutmottagning ska kunna komma till intensivakuten vid fler tillstånd än vad som sker idag.

Fråga från styrelse om fler patienter

Förändringen innebär att intensivakuten kommer att ta emot något fler patienter än tidigare. Det ligger i linje med den hemställan som Karolinska Universitetssjukhusets styrelse har gjort till hälso- och sjukvårdsnämnden där de efterfrågat en höjning av antalet patienter som tas emot.

Målet är att länets invånare ska få ett ännu bättre akut omhändertagande genom att berörda vårdgivare samarbetar och kompletterar varandra på bästa möjliga sätt.

Förändringen kommer att ske successivt i dialog med berörda vårdgivare och medarbetare. För invånare och patienter är rutinerna det samma som idag, att ringa 1177 Vårdguiden för vägledning, kontakta 112 vid livshotande tillstånd och i övrigt diskutera sin vård med sin läkare.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård