Förlossningar i länet i april

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 487 födslar i april, något färre än i april 2018. De flesta av dem, cirka 94 procent, födde på den enhet de planerat.

- Nu är vi på väg in i den period på året då det föds allra flest barn och det kommer vara toppar då många föder samtidigt. Av säkerhetsskäl är det extra viktigt att alltid ringa till den klinik man planerat att föda på när det är dags. Våra förlossningskliniker samarbetar tätt och då kan koordinatorn ordna en annan plats om det skulle vara fullt just då. Det är viktigt eftersom vi inte vill att blivande föräldrar ska kunna ta sig direkt till den klinik de ska föda på, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet. De allra flesta kvinnor, drygt 94 procent, kunde föda på den enhet de planerat. Hänvisningarna ligger hittills i år något lägre än förra året; andelen är 5,6 procent under januari-april 2019 jämfört med 6,1 procent januari-april 2018.

Stöd från graviditetsbesked till första smakportionen

Mycket av stödet till gravida och nyfödda handlar också om vården före och efter förlossningen. På barnmorskemottagningen följs graviditeten och bedömningar görs hur mor och barn mår och ifall det behövs någon särskild typ av vård vid förlossningen. 24 224 besök hos barnmorska gjordes av gravida under april månad. Efter förlossningen erbjuds alla gravida ett hembesök av barnmorska, 2361 sådana besök gjordes i april. Därefter startar progammet där de nyfödda går på regelbundna kontroller på barnavårdcentralen. I april gjordes 17 146 besök på BVC av barn under ett år.

Länen hjälper varandra med förlossningar

Länen samarbetar vid toppar. I april tog Region Stockholm hjälp av förlossningsenheter i närliggande län vid 25 tillfällen, bland annat Eskilstuna och Västerås. Samtidigt var det 23 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Förlossningar i april 2019 per sjukhus

Förändringen mot april 2018 inom parentes.

Södersjukhuset: 711 (+58)
Södertälje sjukhus: 199 (-3)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 273 (-56)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 370 (-24)
Danderyds sjukhus: 594 (+7)
BB Stockholm: 340 (-10)

Totalt: 2 487 förlossningar i april (-28)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård