Årets innovation är VR-film vid behandling av fobi

Årets innovation är VR-teknik för att behandla agorafobi. Och årets implementering är appen för sms-livräddning. Vinnarna röstades fram av publiken på Innovationsfondens dag den 12 april.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Ett stort antal innovatörer, företag, organisationer och besökare fanns på plats när Region Stockholm arrangerade Innovationsfondens dag den 12 april.

Det bjöds på inspirationsföreläsningar, utställningar och mingel. Dessutom var publiken med och röstade fram årets innovation och årets bästa implementering 2019.

Årets innovation

Till årets innovation utsågs VR-behandling av ångest i primärvården som utvecklats i samarbete mellan Film Stockholm, Gustavsbergs vårdcentral, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Sedan starten 2016 har projektet tagit fram en metod för behandling av agorafobi (torgskräck) med hjälp av ny VR-teknik. Med specialanpassade 360-gradersfilmer kan patienten riskfritt träna på att vistas i ångestframkallande miljöer som en del av kognitiv beteendeterapi. Exempel på miljöer kan vara en hiss eller Stockholms tunnelbana.

– Region Stockholms insatser inom kultur, medicin och teknik kan leda till bättre och mer effektiva lösningar när vi utnyttjar våra olika specialkompetenser för att tillsammans utveckla vårdmetoder, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen.

Årets bästa implementering

SMS-livräddaren röstades fram som årets bästa implementering. Den består av ett system som via SMS larmar frivilliga livräddare till offentliga platser där någon drabbats av hjärtstopp. Ett koncept som resulterat i att utförd hjärt-lungräddning ökat med 30 procent.

- Det här priset är tillägnat alla de livräddare som ställer upp och är med i vårt system och hjälper till att rädda liv varje dag, säger Mattias Ringh, specialistlä¬kare i internmedicin och kardiologi vid Södersjukhuset.

Innovationsfonden ger ekonomiskt stöd

En utmaning i utvecklingen av innovationer är att hitta finansiering. För att underlätta detta har Region Stockholm inrättat Innovationsfonden. Fonden består av 15 miljoner kronor och delar ut projektmedel två gånger per år. Alla som arbetar minst 50 procent inom verksamheter som finansieras av Region Stockholm kan ansöka, oavsett yrke eller befattning. Pengarna går till att utveckla nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder som patienter eller medarbetare kan ha nytta av.
Hittills har över 700 ansökningar om bidrag kommit in, och hela 236 bidrag har beviljats anslag.

Läs mer om Innovationsfonden och om beviljade projekt på sll innovation

Innovation som strategiskt verktyg

Region Stockholm har en innovationsstrategi med mål att alla verksamheter ska använda innovation som strategiskt verktyg för utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring till nytta för patienter och resenärer. Förverkligandet drivs av ett kansli som också samordnar innovationsutvecklingen och administrerar Innovationsfonden.

Läs mer på sll innovations webbplats

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård