Nye hälso- och sjukvårdsdirektören har börjat

Nu är Björn Eriksson på plats som ny hälso- och sjukvårdsdirektör och förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Hälso- och sjukvården i vår region utvecklas i hög takt och jag ser fram emot att Björn Eriksson kommer in i Region Stockholm för att arbeta med övergripande strategier. Med sina tidigare erfarenheter vet jag att han kommer tillföra mycket till verksamheternas utveckling och i arbetet med att fortsätta genomföra de beslutade förändringarna, säger regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp.

- Mitt uppdrag blir att styra vidare mot högre kvalitet och samtidigt möjliggöra mer vård för skattepengarna. Vi ska ge de bästa förutsättningarna för att fortsätta omställningen till framtidens sjukvård. Det inbegriper hela kedjan från patientens hem, den nära vården och till de högspecialiserade uppdragen, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Björn Eriksson kommer närmast från posten som förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård. Han har tidigare bland annat varit verksam vid dåvarande Huddinge sjukhus, då i en roll som specialist i kardiologi (hjärtsjukvård).

Margareta Tufvesson som varit tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör återgår till sin tjänst som ekonomidirektör och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

 

Korta fakta om Björn Eriksson

Specialist i kardiologi, medicine doktor
2017-2019 Förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
2013-2017 Regiondirektör/landstingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen/Jämtlands läns landsting.
Han har även arbetat bland annat som divisionschef för medicin och thorax vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, områdeschef vid Östersunds sjukhus och varit kliniskt verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

FAKTA om Region Stockholm och verksamheterna

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare med cirka 45 000 medarbetare.Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till kulturlivet i landets snabbast växande region med 2,3 miljoner invånare.Region Stockholms budget omsluter 104 miljarder kronor.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att analysera behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i länet. Utifrån det behovet beställer förvaltningen vård och tandvård samt följer upp vårdens resultat och kvalitet.Hälso- och sjukvårdsförvaltningens budget 2019 är 62 miljarder kronor.Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. Tillsynsmyndigheter, andra regioner och landsting, funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer är också viktiga samarbetspartner.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård